مطالعات طراحی مجموعه ورزشی ۱۵۷ صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل

 کد محصول:۰۰۲

مطالعات طراحی مجموعه ورزشی ۱۵۷ صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل

چکیده:

سالم زیستن و سلامتی در زندگی امروز بشر از ارکان مهم خوب زندگی کردن محسوب می شود و بدون شک سلامتی وتندرستی برای انسان امروز در محیط خشک و بی تحرک زندگی می تواند نقش بسیار مهمی در شاد زیستن و افزایش کارایی انسان داشته باشد.

از طرفی برآورده کردن این خواست و تشویق مردم به ورزش کردن و همچنین تربیت و پرورش استعدادها برای ورزش مستلزم ایجاد فضاهای مناسب ورزشی می باشد.

فراتر از هدف والای سلامتی ، کسب نتایج مطلوب در مسابقات در سطوح مختلف کشوری و جهانی می‌باشد. این امر مستلزم برنامه ریزی، استعدادیابی و پرورش استعدادها در طی زمان می باشد.با توجه به اینکه ورزش در کشور ما تاکنون به شکل پایه ای دنبال نشده است و در حال حاضر تبعات این بی برنامگی اثرات خود را بر ورزش کشور نمایان کرده است ، مسئله آموزش پایه ای اهمیت ویژه ای یافته است ، که نیازمند استعدادیابی و پرورش استعدادها می باشد. کمبود مراکز آموزش شنا و فوتبال مجهز در جزیره کیش، نیازمند برنامه ریزی ، طراحی و ساخت این فضاها در جزیره کیش است.

در این تحقیق ابتدا تعاریف و مفاهیم مرتبط با فضاهای ورزشی را مطرح گردیده ، سپس استانداردها و آئین نامه های مرتبط با فضاهای ورزشی مخصوصا استخرها و  مدارس فوتبال بررسی شده است. پس از آن نمونه های مشابه پروژه تحلیل شده است و در ادامه شناخت و تحلیل سایت ارائه گردیده است. در پایان فرایند طراحی پروژه و نقشه های طراحی آورده شده است.

فهرست مطالب

چکیده    ۱
فصل اول: تعاریف و مفاهیم    ۲
۱-۱ طرح مسئله:    ۳
۱-۲ ضرورت مسئله:    ۳
۱-۳ فرضیه ها:    ۳
۱-۴ فرآیند پژوهش    ۳
۱-۵ سوابق انجام پروژه    ۴
۱-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۴
۱-۷ تعاریف ورزش    ۴
۱-۸ جایگاه ورزش در جامعه    ۶
۱-۹ اهداف ورزش    ۸
۱-۱۰ مراحل فعالیت های ورزشی    ۱۰
فصل دوم: استانداردهای فضاهای ورزشی    ۱۳
۲-۱ بسکتبال    ۱۴
۲-۱-۱  مقدمه    ۱۴
۲-۱-۲ ابعاد و اندازه ها    ۱۴
۲ – ۲ تکواندو    ۱۴
۲-۲-۱  مقدمه    ۱۴
۲ -۲ -۲  مشخصات کالبدی    ۱۵
۲ – ۳  جودو    ۱۵
۲ -۳ – ۱  مقدمه    ۱۵
۲ – ۳ – ۲ ابعاد و اندازه ها    ۱۵
۲ – ۴ ژیمناستیک    ۱۶
۲ – ۴ – ۱  مقدمه    ۱۶
۲ – ۴ – ۲  مشخصات کالبدی    ۱۶
۲ – ۵  شمشیر بازی    ۱۷
۲ – ۵ – ۱ مقدمه    ۱۷
۳ – ۵ – ۲ مشخصات کالبدی    ۱۷
۲ – ۶  هندبال    ۱۸
۲ – ۶ – ۱ مفدمه    ۱۸
۲ – ۶ – ۲  مشخصات کالبدی    ۱۸
۲ . ۷  کاراته    ۱۹
۲ – ۷ – ۱ مقدمه    ۱۹
۲ – ۷ – ۲  مشخصات کالبدی    ۲۰
۲ – ۸  کشتی    ۲۱
۲ – ۸ – ۱ مقدمه    ۲۱
۲ – ۸ – ۲  مشخصات کالبدی    ۲۱
۲ – ۹ مشت زنی    ۲۲
۲ – ۹ – ۱ مقدمه    ۲۲
۲ – ۹ – ۲ مشخصات کالبدی    ۲۲
۲-۱۰ وزنه برداری    ۲۳
۲-۱۰-۱ مقدمه    ۲۳
۲-۱۰-۲ مشخصات کالبدی    ۲۳
۲-۱۱ والیبال    ۲۴
۲-۱۱-۱ مقدمه    ۲۴
۲-۱۱-۲ مشخصات کالبدی    ۲۵
۱- ابعاد و اندازه ها    ۲۵
۲- ملاحظات فنی    ۲۵
۳- فضاهای جنبی مورد نیاز    ۲۶
۲-۱۲ استخر شنا    ۲۶
۲-۱۳ فوتسال    ۲۷
۲-۱۴ سالن های چند منظوره    ۲۸
۲-۱۴-۱ ابعاد و اندازه ها    ۲۸
۲-۱۴-۲ فضاهای جانبی مورد نیاز سالن چند عملکردی    ۲۹
۲-۱۵ مدارس فوتبال    ۲۹
۲-۱۵-۱ تعریف    ۲۹
۲-۱۵-۲ اهداف تاسیس مدرسه فوتبال    ۲۹
۲-۱۵-۳ امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای تاسیس مدرسه فوتبال    ۳۰
۲-۱۵-۴ رده بندی مدارس فوتبال    ۳۰
۲-۱۵-۵ نیروی انسانی    ۳۰
۲-۱۵-۶ وظائف مدارس فوتبال    ۳۱
۲-۱۵-۷ انواع مدارس فوتبال    ۳۱
۲-۱۵-۸ درجه بندی مدارس فوتبال    ۳۲
۲-۱۵-۹ آئین نامه مدارس فوتبال    ۳۲
فصل سوم: نمونه های مشابه    ۴۴
۳-۱ مدرسه فوتبال شهدای جیحون    ۴۵
۳-۲ مدرسه فوتبال شهید ربطی    ۴۷
فصل چهارم :  مطالعات بستر طرح و شناخت کیش وتاثیر اقلیم بر معماری    ۵۱
۴-۱- نگاه تاریخی به کیش و معماری آن    ۵۲
۴-۱-۱- کیش در دوران پیش از اسلام    ۵۲
۴-۱-۲- کیش در قرون اولیه دوران اسلامی    ۵۲
۴-۱-۳- کیش از قرن پنجم تا قرن هشتم ه‍ . ق    ۵۲
۴-۱-۴- کیش متروک    ۵۵
۴-۱-۵- کیش در دوران معاصر    ۵۶
۴-۲- ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی    ۶۰
۴-۲-۱- اقلیم    ۶۰
۴-۲-۲- دما    ۶۲
۴-۲-۲-۱- جهت قرارگیری ساختمان    ۶۳
۴-۲-۲-۲- سطوح بازشو    ۶۴
۴-۲-۲-۳- ابعاد مناسب سازه ای    ۶۵
۴-۲-۲-۴- انتخاب مصالح مناسب    ۶۵
۴-۲-۳- رطوبت نسبی    ۶۶
۴-۲-۴- تابش خورشید    ۶۷
۴-۲-۴-۱- انتخاب جهت مناسب جغرافیایی    ۶۷
۴-۲-۴-۲- ساخت خانه در اطراف حیاط مرکزی به صورت فشرده    ۶۸
۴-۲-۴-۳- محافظت محوطه داخل اتاق‌ها از تابش مستقیم    ۶۸
۴-۲-۴-۴- رنگ مناسب    ۶۹
۴-۲-۴-۵- ایجاد سایه    ۶۹
۴-۲-۵- باد    ۶۹
۴-۲-۵-۱- جهت‌دهی ساختمان برای استفاده بهتر از جریان هوا    ۷۲
۴-۲-۵-۲- بنا کردن ساختمان‌ها روی کف کرسی    ۷۲
۴-۲-۵-۳- ایجاد بازشوهای مقابل یکدیگر    ۷۳
۴-۲-۵-۴- استفاده از راهروها برای انتقال بهتر و سریع‌تر جریان هوا    ۷۳
۴-۲-۵-۵- ایجاد بادگیر    ۷۳
۴-۲-۵-۶- بارش    ۷۴
۴-۳- معرفی محله‌های بومی‌نشین و معماری حاکم    ۷۶
۴-۴- شناخت مصالح در معماری بومی ‌کیش    ۷۶
۴-۴-۱- سنگ    ۷۸
۴-۴-۲- خاک    ۸۱
۴-۴-۳ صبخ    ۸۳
۴-۴-۴- چوب    ۸۳
۴-۴-۵- ساروج    ۸۸
۴-۴-۶- حصیرها و شاخ و برگ خرما    ۹۰
۴-۴-۷- صدف و مرجان    ۹۱
۴-۴-۸- مصالح غیر بومی    ۹۱
۴-۵- عناصر تشکیل‌دهنده ساختمان    ۹۳
۴-۵-۱- پی    ۹۳
۴-۵-۲- دیوار    ۹۵
۴-۵-۳- سقف    ۹۸
۴-۵-۴- ستون    ۱۰۳
۴-۵-۵- کف کرسی    ۱۰۳
۴-۵-۶- بازشوها (در، دریچه، بادگیر و …)    ۱۰۴
۴-۵-۶-۱- در    ۱۰۴
۴-۵-۷- اندودها    ۱۰۹
۴-۵-۸- پوشش کف اتاق‌ها    ۱۱۰
۴-۵-۹- سردرگاه    ۱۱۰
۴-۵-۱۰- پله    ۱۱۱
۴-۵-۱۱- استار    ۱۱۱
۴-۵-۱۲- حصار و دیوار اطراف خانه    ۱۱۲
۴-۶- نتیجه‌گیری    ۱۱۴
فصل پنجم: تحلیل سایت    ۱۲۳

فصل ششم:    ۱۲۶
۶-۱ برنامه فیزیکی پروژه    ۱۲۷
۶-۳ اسکیس اولیه طرح    ۱۲۹
۶-۴ نقشه ها و سایر مدارک طراحی    ۱۳۰
فصل هفتم: ضمیمه ها    ۱۳۴
۷-۱ سرانه های استخرهای شنای سرپوشیده    ۱۳۵
۷-۲ نمونه های مشابه دیگر    ۱۳۶
۷-۳ کاربرد سازه های فضاکار در طراحی و اجرای فضاهای ورزشی    ۱۴۷
منابع و ماخذ:    ۱۵۷

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی مجموعه ورزشی 

قیمت:۲۵ هزار تومان

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۵۷

حجم فایل:۱۰ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

———————————————————————————

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ساسانی به همراه پلان و تصاویر

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ساسانی به همراه پلان و تصاویر کد محصول:E453 در این ...