مطالعات طراحی موزه هنرهای تجسمی تهران صفحه۱۵۷ همراه با نقشه های اتوکدی کامل

کد محصول:۰۰۳

مطالعات طراحی موزه هنرهای تجسمی تهران صفحه۱۵۷ همراه با نقشه های اتوکدی کامل

چکیده:

موزه هنرهای تجسمی تهران مجموعه ای فرهنگی آموزشی است که به عنوان یکی از مراکز فعالیت های هنری معاصر تهران معرفی می شود.

خدمات بخش آموزشی این مجموعه با تاکید بر شاخه هایی از هنرهای تجسمی که شامل مجسمه سازی، نقاشی، ارتباطات تصویری (گرافیک)، عکاسی و چاپ ارائه می شود. این مجموعه قابلیت گسترش دیگر شاخه های هنرهای تجسمی را درخود دارا می باشد.

فعالیت عمده این مجموعه در گستره ارائه و نشر آثار هنری، آموزش و ایجاد ارتباط موثر بین اقشار اجتماعی و هنرمندان قرار می گیرد. تاثیر انکار ناپذیر افتخارات فرهنگی و معرفی و نقش آن ها در فرهنگ عمومی جامعه موجب شده که بستر سازی به گونه ای که بتوان فعالیت‏های اجتماعی را وارد روزمرگی اقشار جامعه کرد، از سوی اداره کننده گان جوامع مورد توجه قرار گیرند. این امر که به پویایی و انسجام روابط افراد جامعه جهت می بخشد، زیر بنای گسترش فرهنگ و شناخت هویت ملی را تشکیل می دهد.

مقدمه

در جامعه ای که رو به جهانی شدن دارد درعین گشوده شدن دروازه های اقتصادی و اجتماعی به روی ملل مختلف، حفظ و گسترش هویت فرهنگی و تداوم آن در جهت خاستگاه های بومی و تاریخی به عنوان اولین هدف فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد. امروزه نبرد بین فرهنگ انسانی و عقلانی نوین با فرهنگ هایی که ناگزیر باری شدید از اعتقادات انحصارجویانه را به دوش می کشند در جریان است.

فرهنگ عقلانی بشر در پی یافتن راههایی مناسب به منظور رشد حقوق اجتماعی بشر در تعامل سایر ملل با یکدیگراست که در این حالت بینش نوینی از همزیستی دنیای مدرن و تاریخ باستان هر قوم را می طلبد که لازمه آن رسیدن به توافقهایی بین تفکر نو بر پایه علوم جدید و بینش واپس گرا مبتنی بر عادات قومی قبیله ای است.

فرهنگ عقلانی از نظر فردی حامی نظامات چند لایه ای هویت هاست که به شخص امکان می دهد تا همزمان به عنوان یک ساکن سیاره ای، شهروند یک دولت ملی، یک موجودیت نسبی و دلبسته فرهنگی خاص بنا به وضعیت نیاکانی، جغرافیایی یا انتخابی با اعتقاد مذهبی مشخص باشد تا جایگاه خود را در این جهان سامان دهد.

آنچه در اینجا مورد توجه قرارمی گیرد فرهنگ بومی به عنوان هسته اولیه بینش و تفکر است تا سرگردانی حاصل کار نباشد. پس در این زمان به جای فرهنگ عقلانی صرف می بایست از خلاقیت بهره فراوان برد. بدین ترتیب اماکن فرهنگی به عنوان پشتوانه های تفکرات اجتماعی در پی تحکیم و انتشار هویت اصیل ملت ها سر بر میآورند و بنا به عملکرد و بازده خود پدیده های فرهنگی، تاریخی شناخته می شوند.

اهمیت موضوع

هدف پایان نامه و اهمیت و نتایج طرح:

اشاعه هنر و فرهنگ بومی و ارتقا سطح آن درجامعه

آموزش و ایجاد ارتباط موثر بین کلیه اقشار اجتماعی وهنرمندان

معرفی، نمایش و انتقال آثار هنرمندان در جامعه

شناخت و سهم آثارهنرمندان در فرهنگ و تمدن جهانی

کمک و تلاش در بهبود و افزایش میزان درک ودانش عمومی مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان

اهداف تحقیق

هدف نمایش، ایجاد تسهیل تماس مستقیم بین فرد و شی است، خواه فرد یک کودک دبستانی باشد یا یک بزرگسال و خواه شی نمونه‌ای متعلق به علوم طبیعی و یا یک متنوع عرضه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون باشد و یا یک اثر هنری، لذا باید در نظر داشت که:

* اولا: موزه وسیله نمایش اشیا است، نه اشیا وسیله نمایش موزه.

* ثانیاً: آنچه مسلم است موزه تنها وسیله ارتباط عینی نیست، بلکه هدف اساسی آن القا تأثیر فرهنگی و هنری و ایجاد رابطه بصری از طریق برخورد مستقیم با اشیا دوبعدی به صورت رویارویی یک جهت با اشیا سه بعدی از راه برخورد چند جهت است.

از این رو موزه نقشهای اجتماعی متعددی را ایفا نموده است، از قبیل ارائه بازتابی از قدرت دولت یا مذهب ارائه میدان گسترده‌ای در جهت پژوهش دانشگاهیان و محققین منفرد، ارائه تصویری از علائق متنوع قشرهای فرهیخته جامعه، ارائه نمادی از ثروت و پایگاه اجتماعی گرد آورنده‌ها و…… و ارائه یک بنیاد فرهنگی در تجلیل از یک شهر یا کشور.

موزه حتی نقش مهمتری را ایفا نموده و قادر است با بیدار کردن روح خلاقی که در هر یک از ما نهفته است توان هنری و قصد فکری ما را برانگیزاند.

از این رو نخستین وظیفه هر موزه‌ای مشخص ساختن جامعه مخاطب خویش و در یافتن نیازهای آن، اعم از کلی و جزئی است و با مستند قرار دادن طبقات اجتماعی، اقلیت ها و سطح فکری آحاد این جامعه برنامه هر موزه‌ای با ملاحظه گسترده و دیدگاه مجموعه‌هایش تبیین گردیده و دامنه فعالیت‌ها و توانائی های مالی جامعه مزبور می‌تواند در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های فوق تأثیر شگرفی داشته باشد.

حساسیتهای تحقیق

موزه برای آن که بتواند از عهده ایفای نقش اجتماعی، آموزشی و فرهنگی خود برآید نمی‌بایستی صرفاً به گردآوری بپردازد بلکه باید سلامت میراثی را که در اختیارش نهاده شده را تأمین نماید. از همین روست که وظیفه نگهداری که از وظایف دیرینه موزه‌هاست بسیار اهمیت می‌یابد.

اکنون تمایزی بین نگهداری و مرمت پدید آمده است، نگهداری عبارت است از توجهی که صرف مجموعه‌ها بطورکلی می‌شود تا از علل سه‌گانه خرابی محیطی (حرارت، رطوبت، آلودگی هوا، نور و…) درونی (عمل بیولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی درون خود شی‌) و انسانی (تماس با دست، حمل و نقل و غیره) مصون بماند.

و مرمت عبارت است از کار تعمیر و بازسازی و این کاری است که به چیره‌دستی و دانش کافی نیازمند است. از دیگر سو پژوهشگران را باید گروه مهمی از مراجعین به موزه‌ها برشمرد، چرا که هر موزه‌ای می‌بایست فعالیت‌های خود را به مطالعه عمیق مجموعه‌هایش مبتنی سازد. از این رو پژوهش، خواه بوسیله کارکنان علمی خود موزه انجام شود، خواه بوسیله پژوهشگران غیر عضو موزه که از منابع مستند آن استفاده می‌کنند فصلی جدا نشدنی از زندگی موزه را تشکیل می‌دهد.

از این رو منابع می‌باید به صورتی عرضه شوند که پاسخگوی نیازها باشند، نخستین ضرورت این است که کتابچه‌های راهنما و کاتالوگ‌های مجموعه‌ها تا حد امکان کامل باشند.

بنابراین موزه‌ها علاوه بر مستند ساختن مجموعه‌های خویش می‌باید برای کارکنان خود پژوهشگران مستقل تسهیلات مکملی فراهم نمایند، از قبیل: تالار مطالعه، دسترسی به مخازن کتابخانه، آرشیو و احیاناص همانطور که در ممالک در حال توسعه متداول است پیش بینی‌هایی در جهت اسکان دیدار کنندگان بیگانه.

امروزه گسترش روزافزون رسالت‌های اجتماعی و علمی موزه دربر گیرنده تنش‌های درونی در قالب مؤسسه مزبور و کارکنان آن می‌باشد، در حالی که در گذشته موزه عبارت از یک پرستگاه یا یک خزانه آثار و اشیائی به منظور استفاده یک اقلیت خاص بود.

لیکن اکنون باید پاسخگوی نیازهای متضاد باشد، باید آموزش بدهد، وسائل تفریح و انبساط خاطر را فراهم سازد و در جهت گسترش دانش تلاش نماید.

موزه‌های پویا که تعدادشان رو به افزایش است همه امکانات خود را وقف آموزش و فرهنگ کرده و همانند یک دانشگاه در صدد برقرار نمودن آشتی بین خواسته‌های دانش که نمی‌توانند گامی فراتر از پژوهش بردارند و خواسته‌های فرهنگ که باید متوجه جمعیتی هرچه وسیتر باشند، برآیند و در این راستا گامهای مؤثری بر می‌دارند.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه    ۱
اهمیت موضوع    ۲
اهداف تحقیق    ۲
حساسیتهای تحقیق    ۳
نقش موزه:    ۵
وظایف موزه:    ۵
فصل اول: واژه شناسی
تعریف موزه    ۸
تعریف لغوی موزه    ۸
تعریف اصطلاحی موزه    ۱۰
تعریف کلی موزه:    ۱۱
تعریف هنرهای تجسمی:    ۱۲
تعریف فرهنگ:    ۱۲
تعریف جامعه:    ۱۳
تعریف خلاقیت:    ۱۴
تعریف تکنولوژی:    ۱۵
فصل دوم: پیشینه موزه
تاریخچه موزه در جهان:    ۱۹
تاریخچه موزه در ایران:    ۲۲
تاریخچه موزه تا قبل از انقلاب:    ۲۳
موزه در بینش اسلامی:    ۲۵
فصل سوم: گونه شناسی موزه ها
انواع موزه    ۲۷
موزه های هنری:    ۲۸
موزه تاریخی:    ۲۸
موزه تمبر و اسکناس:    ۲۹
موزه انسان شناسی یا مردم شناسی:    ۳۰
موزه های علمی:    ۳۱
– موزه های علوم طبیعی    ۳۲
موزه های تاریخی    ۳۳
موزه های تخصصی    ۳۳
موزه های علمی    ۳۳
موزه های فنی و صنعتی    ۳۴
موزه های هنری    ۳۴
موزه تاریخی و باستان شناسی    ۳۴
موزه فضای باز    ۳۵
موزه های مردم شناسی    ۳۵
کاخ موزه ها    ۳۵
موزه های هنری    ۳۶
موزه علوم و تاریخ طبیعی    ۳۶
موزه های محلی یا منطقه ای    ۳۶
موزه های سیار    ۳۷
پارک موزه ها    ۳۷
موزه های نظامی    ۳۷
موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان)    ۳۷
فصل چهارم: مبانی نظری
آشنایی با طراحی موزه ها و گالریهای آثار هنری    ۴۲
سخنانی از ماریوبوتا در ایران:    ۴۵
نورپردازی موزه    ۴۶
نورپردازی در فضاهای نمایشگاهی    ۴۶
نورپردازی در فضاهای آموزشی    ۴۷
نور پردازی در صحنه    ۴۸
تنظیم شرایط محیطی    ۴۸
تهویه مطبوع    ۴۸
آکوستیک    ۴۹
ایمنی حریق    ۵۰
مصالح شناسی موزه    ۵۱
کف موزه    ۵۱
سنگ و سنگ مرمر    ۵۲
کاشی (سفال)    ۵۳
چوب    ۵۳
چوب پنبه    ۵۴
لاستیک    ۵۴
آجر قیری    ۵۴
ورنی پلاستیکی    ۵۴
مصالح و رنگ    ۵۵
خلاصه نکاتی در باب طراحی موزه:    ۵۶
فصل پنجم: برنامه فیزیکی
عرصه بندی کل مجموعه    ۶۰
عرصه معرفی    ۶۱
۱-گالریها    ۶۱
زمینه های تاریخی اجتماعی پیدایش فضاهای نمایشگاهی:    ۶۴
اهداف عمده در طراحی و ساخت فضاهای نمایشگاهی    ۶۵
ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی    ۶۵
موقتی در برابر دایمی بودن    ۶۶
۲-آمفی تاتر (سالن چند منظوره)    ۷۴
۳-کتابخانه    ۷۹
۴- تالار ورودی:    ۸۱
عرصه اداری    ۸۳
۱- حوزه ریاست    ۸۳
۲- حوزه معاونت اداری و مالی    ۸۴
عرصه پژوهشی    ۸۴
عرصه خدمات رفاهی و عمومی    ۸۴
۱- رستوران یا چایخانه    ۸۵
۲- فروشگاه صنایع دستی    ۸۵
عرصه خدمات پشتیبانی    ۸۶
۱- انبار    ۸۶
۲- نگهبانی    ۸۷
۳- پارکینگ    ۸۸
۴- تاسیسات    ۸۸
۵- فضای سبز    ۸۹
فصل ششم: تجربه های پیشین
موزه هنر های معاصر تهران :    ۹۷
تحلیل موزه هنرهای معاصر    ۹۷
ورودی    ۹۸
مصالح:    ۱۰۰
موزه گوگنهایم بیلبائو:    ۱۰۲
موزه گوگنهایم    ۱۰۸
موزه هنر میلواکی    ۱۱۳
فصل هفتم: معرفی تهران
از آغاز تا کنون    ۱۱۸
اقوام تهران    ۱۱۹
تقسیم بندی اداری    ۱۲۰
وجه تسمیه    ۱۲۰
معماری و شهرسازی    ۱۲۱
رخدادهای سیاسی    ۱۲۲
نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران    ۱۲۳
فصل هشتم: شناخت بستر طراحی
تهران    ۱۲۸
اقلیم    ۱۲۸
نمای شهر    ۱۳۳
مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران    ۱۳۳
جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ۱۳۸۵    ۱۳۵
مشخصه‌های کلی    ۱۳۵
مراکز:    ۱۳۵
محورها:    ۱۳۶
شناخت وضع موجود سایت:    ۱۳۷
راهبردهای توسعه پیشنهادی طرح جامع برای منطقه ۲۲    ۱۳۷
چشم انداز ویژه طرح جامع برای منطقه ۲۲    ۱۳۹
دلایل انتخاب سایت:    ۱۴۰
شکل گیری سایت    ۱۴۱
فصل نهم: روند طراحی
ایده حجم    ۱۴۴
جابجایی و سیرکولاسیون فضاها در زیرزمین:    ۱۴۶
جابجایی و سیرکولاسیون فضاها در طبقه همکف:    ۱۴۷
جابجایی و سیرکولاسیون فضاها در طبقه اول:    ۱۴۸
جابجایی و سیرکولاسیون فضاها در سایت:    ۱۴۹
سه بعدی حجم:    ۱۵۰
فصل دهم: سازه پیشنهادی
۱- طرح معماری    ۱۵۲
۲- سرعت و سهولت اجرا    ۱۵۲
۳- استحکام و دوام    ۱۵۲
۴- خواص یکنواخت    ۱۵۲
۵- شکل پذیری    ۱۵۳
۶- پیوستگی مصالح    ۱۵۳
۷- اتلاف مصالح    ۱۵۳
فهرست منابع:     ۱۵۶

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی موزه هنرهای تجسمی تهران

قیمت:۲۵ هزار تومان

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۵۷

حجم فایل:۱۲ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

———————————————————————————

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ساسانی به همراه پلان و تصاویر

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ساسانی به همراه پلان و تصاویر کد محصول:E453 در این ...