تحلیل و نمونه موردی سایر بناها

تحلیل و بررسی خانه عامری ها به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی خانه عامری ها به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H22 در این پاورپوینت به بررسی خانه عامری ها به عنوان یک نمونه خانه ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری خانه ایرانی و الگوهای فضایی آن را در این ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی خانه دستمالچی به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی خانه دستمالچی به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H21 در این پاورپوینت به بررسی خانه دستمالچی به عنوان یک نمونه خانه ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری خانه ایرانی و الگوهای فضایی آن را در این نمونه موردی ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی خانه مرتضوی به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی خانه مرتضوی به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H20 در این پاورپوینت به بررسی خانه مرتضوی به عنوان یک نمونه خانه ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری خانه ایرانی و الگوهای فضایی آن را در این نمونه موردی ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی خانه لاری ها به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی خانه لاری ها به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H19 در این پاورپوینت به بررسی خانه لاری ها به عنوان یک نمونه خانه ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری خانه ایرانی و الگوهای فضایی آن را در این ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی خانه جهان آرایی به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی خانه جهان آرایی به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H18 در این پاورپوینت به بررسی خانه جهان آرایی به عنوان یک نمونه خانه ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری خانه ایرانی و الگوهای فضایی آن را در این ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی خانه آل یاسین به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی خانه آل یاسین به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H17 در این پاورپوینت به بررسی خانه آل یاسین به عنوان یک نمونه خانه ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری خانه ایرانی و الگوهای فضایی آن را در این ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی خانه تهرانی ها به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی خانه تهرانی ها به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H16 در این پاورپوینت به بررسی خانه تهرانی ها به عنوان یک نمونه خانه ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری خانه ایرانی و الگوهای فضایی آن را در این ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی خانه باکوچی به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی خانه باکوچی به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H15 در این پاورپوینت به بررسی خانه باکوچی به عنوان یک نمونه خانه ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری خانه ایرانی و الگوهای فضایی آن را در این نمونه موردی به ...

ادامه مطلب »
bigtheme