رساله های کارشناسی معماری

رساله طراحی موزه نور

کد محصول:M42 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی موزه نور قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۲۰صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجموعه ورزشی توریستی

کد محصول:M40 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجموعه ورزشی توریستی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۴۹صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی دهکده روانی

کد محصول:M30 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی دهکده روانی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۴۰صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

ادامه مطلب »

رساله طراحی مرکز تخصصی بیماریهای خاص

کد محصول:M29 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مرکز تخصصی بیماریهای خاص قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۳۸صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی ساختمان بلندمرتبه مسکونی با رویکرد معماری سبز

کد محصول:M21 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی ساختمان بلندمرتبه مسکونی با رویکرد معماری سبز قیمت :۱۸ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۹۵صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی هتل توریستی

کد محصول:M17 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول:رساله طراحی هتل توریستی قیمت :۱۸ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۴۶صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

ادامه مطلب »

رساله طراحی فرهنگسرای هنر مدرن

کد محصول:M13 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول:رساله طراحی فرهنگسرای هنر مدرن قیمت :۱۸ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۱۷۷صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

ادامه مطلب »

رساله طراحی فرهنگسرای تخصصی زبان

کد محصول:M12 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول:رساله طراحی فرهنگسرای تخصصی زبان قیمت :۱۸ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۰۱صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

ادامه مطلب »
bigtheme