رساله های کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد معماری سبز

کد محصول:M41 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد معماری سبز قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۷۵صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی ورزشگاه با رویکرد روانشناسی محیط

کد محصول:M39 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی ورزشگاه با رویکرد روانشناسی محیط قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۸۹صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی ورزشگاه با رویکرد تکنولوژی

کد محصول:M38 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی ورزشگاه با رویکرد تکنولوژی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۶۶صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد اکوتوریسم

کد محصول:M37 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد اکوتوریسم قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۴۹صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی ورزشگاه با رویکرد معماری فولدینگ

کد محصول:M36 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی ورزشگاه با رویکرد معماری فولدینگ قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۵۳صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد توسعه پایدار

کد محصول:M35 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد توسعه پایدار قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۷۹صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد تعاملات اجتماعی

کد محصول:M34 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد تعاملات اجتماعی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۶۲صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجتمع ورزشی با رویکرد زمینه گرایی

کد محصول:M33 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجتمع ورزشی با رویکرد زمینه گرایی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۸۰صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »
bigtheme