تحلیل و بررسی آرامگاه حمدالله مستوفی به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی آرامگاه حمدالله مستوفی به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H51 در این پاورپوینت به بررسی آرامگاه حمدالله مستوفی به عنوان یک نمونه مقبره در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری مقبره در ایران ،انواع مقبره و الگوهای فضایی آن را در این ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی گنبد سبز به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی گنبد سبز به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H50 در این پاورپوینت به بررسی گنبد سبز به عنوان یک نمونه مقبره در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری مقبره در ایران ،انواع مقبره و الگوهای فضایی آن را در این نمونه موردی ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی امامزاده سیداسماعیل قزوین به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی امامزاده سیداسماعیل قزوین به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H49 در این پاورپوینت به بررسی امامزاده سیداسماعیل قزوین به عنوان یک نمونه مقبره در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری مقبره در ایران ،انواع مقبره و الگوهای فضایی آن را در این ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی حمام آقا نقی به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی حمام آقا نقی به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H48 در این پاورپوینت به بررسی حمام آقا نقی به عنوان یک نمونه حمام ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری حمام در ایران ،انواع حمام و الگوهای فضایی آن ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی حمام نوبر تبریز به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی حمام نوبر تبریز به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H47 در این پاورپوینت به بررسی حمام نوبر تبریز به عنوان یک نمونه حمام ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری حمام در ایران ،انواع حمام و الگوهای فضایی آن ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی حمام پهنه سمنان به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی حمام پهنه سمنان به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H46 در این پاورپوینت به بررسی حمام پهنه سمنان به عنوان یک نمونه حمام ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری حمام در ایران ،انواع حمام و الگوهای فضایی آن ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی حمام رنان اصفهان به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی حمام رنان اصفهان به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H45 در این پاورپوینت به بررسی حمام رنان اصفهان به عنوان یک نمونه حمام ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری حمام در ایران ،انواع حمام و الگوهای فضایی آن ...

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی حمام شاه اصفهان به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی حمام شاه اصفهان به همراه پلان و تصاویر کد محصول:H44 در این پاورپوینت به بررسی حمام شاه اصفهان به عنوان یک نمونه حمام ایرانی در معماری ایرانی پرداخته ایم.و با بررسی پلان ها و تصاویر این پروژه،به طور کامل آن را معرفی نموده ایم.همچنین نحوه ی شکل گیری حمام در ایران ،انواع حمام و الگوهای فضایی آن ...

ادامه مطلب »
bigtheme