رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد توسعه پایدار

کد محصول:M35 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد توسعه پایدار قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۷۹صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد تعاملات اجتماعی

کد محصول:M34 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد تعاملات اجتماعی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۶۲صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجتمع ورزشی با رویکرد زمینه گرایی

کد محصول:M33 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجتمع ورزشی با رویکرد زمینه گرایی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۸۰صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »

رساله مرکز اعتلای هنر موسیقی با رویکرد رابطه بین معماری و موسیقی

کد محصول:M32 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله مرکز اعتلای هنر موسیقی با رویکرد رابطه بین معماری و موسیقی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۰۶صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود ...

ادامه مطلب »

رساله بیمارستان فوق تخصصی سرطان با رویکرد تکنولوژی

کد محصول:M31 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله بیمارستان فوق تخصصی سرطان با رویکرد تکنولوژی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۷۳صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی دهکده روانی

کد محصول:M30 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی دهکده روانی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۴۰صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

ادامه مطلب »

رساله طراحی مرکز تخصصی بیماریهای خاص

کد محصول:M29 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مرکز تخصصی بیماریهای خاص قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۳۸صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی پردیس مسکونی با رویکرد زمینه گرایی

کد محصول:M28 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی پردیس مسکونی با رویکرد زمینه گرایی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۰۴صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »
bigtheme