رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تعاملات اجتماعی

کد محصول:M27 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تعاملات اجتماعی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۸۶صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی برج مسکونی با رویکرد مفاهیم معماری سنتی ایران

کد محصول:M26 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی برج مسکونی با رویکرد مفاهیم معماری سنتی ایران قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۲۱صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی پردیس مسکونی با نگاهی بر هندسه اصیل معماری اسلامی

کد محصول:M25 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی پردیس مسکونی با نگاهی بر هندسه اصیل معماری اسلامی قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۹۷صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتباط طبیعت و معماری

کد محصول:M24 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتباط طبیعت و معماری قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۸۴صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجتمع مسکونی با نگاهی بر معماری سنتی ایران

کد محصول:M23 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجتمع مسکونی با نگاهی بر معماری سنتی ایران قیمت :۲۰ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۲۱صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد توسعه پایدار

کد محصول:M22 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد توسعه پایدار قیمت :۱۸ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۰۰صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی ساختمان بلندمرتبه مسکونی با رویکرد معماری سبز

کد محصول:M21 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی ساختمان بلندمرتبه مسکونی با رویکرد معماری سبز قیمت :۱۸ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۲۹۵صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال ...

ادامه مطلب »

رساله طراحی هتل سبز با رویکرد ارتباط طبیعت و معماری

کد محصول:M20 چکیده: ——————————————————————————————————————————————————————————————— نام محصول: رساله طراحی هتل سبز با رویکرد ارتباط طبیعت و معماری قیمت :۱۸ هزار تومان فرمت فایل:word تعداد صفحات:۳۰۳صفحه حجم فایل:۱۰مگابایت قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی نحوه خرید :  ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ...

ادامه مطلب »
bigtheme