رساله های کارشناسی معماری

مطالعات طراحی شهرک مسکونی ۱۶۰ صفحه ،همراه با نقشه های کامل اتوکدی

کد محصول:۰۲۶

مطالعات طراحی شهرک مسکونی ۱۶۰ صفحه ،همراه با نقشه های کامل اتوکدی

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی شهرک مسکونی

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۶۰

حجم فایل:۱۵ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

قیمت قبل از تخفیف 50000 تومان

———————————————————————————

فصل اول:اقلیم

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱

۱-۱- تقسیمات اقلیمی ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱-۱ پهنه بندی اقلیمی ایران………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱-۲- گروه اقلیمی نیمه بیابانی………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱-۳- مشخصات اقلیمی تهران………………………………………………………………………… ۲

۱-۱-۴- توزیع مکانی بارش در استان تهران……………………………………………………………………………… ۲

۱-۱-۵- دما……………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۶- جهت استقرار ساختمان……………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۷ کروکی روش های طراحی بااقلیم……………………………………………………. ۳

۱-۲-۱ موقعیت جغرافیایی تهران…………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-۲ ساختار کالبدی…………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲-۳-دما و رطوبت:………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲-۴ بارندگی:…………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۲-۵ باد:……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۲-۶ تابش:…………………………………………………………………………………………………………………………۷

أ‌

۱-۲-۷ شرایط حرارتی در فضاهای آزاد:………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۸ شرایط حرارتی در فضاهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۲-۹ روزهای یخبندان……………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۲-۱۰ بررسی و نتیجه گیری از آمار های جغرافیایی و اقلیم شهر تهران………………………………………………………………….۱۰

۱-۲-۱۱ تعیین جهت بنا:………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۲-۱۲ تاثیرات جهات وزش باد در استقرار ساختمان…………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۲-۱۳تاثیر زاویه ی تابش خورشید بر فاصله ی ساختمان ها از یکدیگر………………………………………………………………….۱۱

۱-۲-۱۴ فضاهای باز……………………………………………………………………………………۱۲

۱-۳-۱ موقعیت طبیعی…………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۴-۱موقعیت اقلیمی…………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۴-۲ وضعیت توپوگرافی………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۴-۳ آب های سطحی…………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۴-۴ سیمای طبیعی و کالبدی………………………………………………………………………..۱۴

۱-۴-۵ پهنه ی خط زمین لرزه در تهران:…………………………………………………………………..۱۶

۱-۵-۱ موقعیت تاریخی استان………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۵-۲- عهد صفویان…………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۵-۳ دوره قاجاریه…………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۵-۴ تغییرات جمعیتی……………………………………………………………………………………………………۱۸

۱-۵-۵ ساختار جمعیت……………………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۵-۶ مشخصات ایستگاه های هواشناسی تهران………………………………………………………………..۱۹

۱-۶-۱ معماری همساز با اقلیم(نتیجه گیری……………………………………………………………………..۲۹

۱-۶-۲ انتخاب فرم و جهت ساختمان در رابطه با اقلیم…………………………………………………………..۳۲

منابع فصل…………………………………………………………………………………………………۳۳

فصل دوم سکونت و فراغت

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۱- تعاریف ………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۱-۱- تعاریف و مفاهیم مسکن …………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱-۲- مفهوم سکونتگاه در برابر مسکن ………………………………..۳۷

۲-۳- نگاه های مختلف به مسکن …………………………………………………………….۳۸

۲-۳-۱- ابعاد اجتماعی مسکن …………………………………………………………………………۳۹

۲-۳-۲- ابعاد اقتصادی مسکن ……………………………………………………………………………………۴۰

۲-۳-۳- مسکن حداقل  …………………………………………………………………..۴۱

۲-۳-۴- طبقه بندی نیازها ………………………………………………………………………..۴۲

۲-۳-۵- محیط مسکونی …………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۳-۶ محیط پیرامون مسکن ………………………………………………………………….۴۳

۲-۴- بررسی سکونت در دیدگاههای معاصر غرب ………………………………………………………۴۴

۲-۴-۱- والترگروپیوس ………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۴-۲- لوکوربوزیه و معماران جهانی …………………………………………………………………۴۵

ت‌

۲-۴-۳- منشور آتن و سکونت در شهرهای مدرن ………………………………………….۴۶

منابع……………………………………………………………………………………………..۴۹

فصل سوم – حریم و خانه

۳-۱-  حریم و خانه (مقدمه) ……………………………………………………………………۵۰

۳-۱-۱ مفهوم خانه ………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۱-۲ زمینه های اجتماعی …………………………………………………………………۵۲

۳-۱-۳ معنادار بودن کالبد بنا …………………………………………………………………۵۲

۳-۱-۴ فضا در معماری مسکن ……………………………………………………………۵۴

۳-۱-۵ اقلیم و معماری ………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۱-۶ همجواری و مقیاس های آن …………………………………………………………….۵۵

۳-۲ حریم و معماری مسکونی ایران ……………………………………………………………………..۵۸

۳-۱-۲ سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مسکونی ایران ………………………………۵۹

۳-۲-۲ درون گرایی در معماری مسکونی ایران ……………………………………..۶۰

۳-۲-۳ حیاط به عنوان حریم خانه………………………………………………………………..۶۱

۳-۲-۴ حریم و قلمرو …………………………………………………………………………………………۶۳

۳-۲-۵ آیا وجود حریم در همه جا لازم است ………………………………………………………۶۶

۳-۲-۶ تیپولوژی مسکن های شهری ……………………………………………………..۶۸

منابع………………………………………………………………………………………………………….۶۹

فصل چهارم : نمونه موردی

مقدمه………………………………………………………………….۷۰

۴-۱ مجتمع مسکونی فیروزه……………………………………………………………………………۷۱

۴-۱-۱ بررسی ویژگی های کالبدی , فضایی مجموعه…………………………………………………….۷۲

۴-۱-۲ نظام دسترسی های و الگوی حرکت سواره و پیاده. ………………………………………………۷۳

۴-۱-۳ بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط………………………………………………۷۳

۴-۱-۴  بررسی واحدهای مسکونی و فضاهای درونی آن …………………………………۷۵

۴-۱-۵ بررسی ویژگی های اجتماعی , اقتصادی ساکنان ………………………………………………۷۵

۴-۱-۶ ارتباط اجتماعی ساکنین …………………………………………………………………۷۵

۴-۱-۷ جمع بندی ……………………………………………………………………………۷۶

۴-۱-۸ بررسی پلان معماری بلوک های فاز۴ مجتمع مسکونی فیروزه۹۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۹

۴-۲ مجتمع مسکونی هبیتات موشه سفدی ………………………………………………………۸۲

۴-۳ خانه های رکو …………………………………………………………………..۸۴

۴-۱-۲ خانه رکو(۲) ۹۳-۱۹۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۵

منابع……………………………………………………………………………………………۸۷

فصل پنجم : ضوابط و استانداردهای طراحی

۵-۱ مسکن(مقدمه) …………………………………………………………………………………….۸۸

۵-۱-۱ مسکن  ……………………………………………………………………………………………..۸۹

۵-۱-۲ ورودی  ………………………………………………………………………………………..۸۹

۵-۲-۱ وسایل فضای راهرو ……………………………………………………………………………………..۹۰

۵-۲-۲ روشنایی  ………………………………………………………………………………………………..۹۱

۵-۲-۳ مصالح ……………………………………………………………………………………….۹۱

۵۱-۳ آشپزخانه ………………………………………………………………………………………..۹۲

۵-۳-۱ اقسام قفسه آشپزخانه …………………………………………………………………………………۹۹

۵-۱-۳-۲ مصالح …………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۱-۳-۳ تهویه ……………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۱-۳-۴ روشنایی ……………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۵-۱-۴ فضای نشیمن , محل گردهمایی ……………………………………………………………۱۰۲

۵-۱-۴-۱ ابعاد اتاق گردهمایی …………………………………………………………………..۱۰۳

۵-۱-۴-۲ انواع طرحهای اتاق نشیمن ……………………………………………………….۱۰۳

۵-۱-۵ غذاخوری……………………………………………………………………………….۱۰۶

۵-۱-۵-۱محل قرار گرفتن غذاخوری در ساختمان …………………………………………………..۱۰۹

۵-۱-۵-۲ مصالح …………………………………………………………………………..۱۱۰

۵-۱-۶ اتاق خواب والدین ………………………………………………………………………….۱۱۰

۵-۱-۶-۱ ابعاد اتاق خواب  …………………………………………………………………………۱۱۴

۵-۱-۶-۲ تخت خواب و قفسه های اتاق خواب………………………………………………………….۱۱۵

۵-۱-۶-۳ روشنایی ………………………………………………………………………..۱۱۵

۵-۱-۶-۴ مصالح ………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۵-۱-۷ فضای مخصوص کودکان …………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۵-۱-۷-۱ تغییر و تبدیل فضای ویژه کودک ………………………………………………………۱۱۷

۵-۱-۷-۲ وسائل اتاق کودک………………………………..۱۱۸

۵-۱-۷-۳ روشنایی  ……………………………………………………………………………۱۱۸

۵-۱-۷-۴ مصالح  …………………………………………………………………………………….۱۱۹

۵-۱-۸ فضاهای بهداشتی …………………………………………………………………………….۱۱۹

۵-۱-۸-۱ محل قرار گرفتن فضای بهداشتی در ساختمان …………………………………………..۱۲۵

۵-۱-۸-۲ ابعاد فضای بهداشتی …………………………………………………………………………………۱۲۵

۵-۱-۸-۳ توالت ایرانی ……………………………………………………………………………………..۱۲۵

۵-۱-۸-۴ روشنایی …………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۵-۱-۸-۵ مصالح …………………………………………………………………………………………….۱۲۶

۵-۱-۹ راه پله …………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۵-۱-۱۰ بالکن………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

منابع ……………………………………………………………………………………….۱۳۲

فصل ششم :

روند طراحی……………………………………………………………………………………۱۶۰

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی شهرک مسکونی

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۶۰

حجم فایل:۱۵ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

قیمت قبل از تخفیف 50000 تومان

———————————————————————————

مطالعات طراحی شهرک مسکونی،رساله شهرک مسکونی،نقشه های شهرک مسکونی،پایان نامه شهرک مسکونی،دانلود رایگان مطالعات شهرک مسکونی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن