رساله های کارشناسی معماری

مطالعات طراحی فرهنگسرای جوان ۸۰ صفحه ،همراه با نقشه های اتوکدی کامل

کد محصول:۰۲۹

مطالعات طراحی فرهنگسرای جوان ۸۰ صفحه ،همراه با نقشه های اتوکدی کامل

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی فرهنگسرای جوان

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۸۰

حجم فایل:۱۲ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

قیمت قبل از تخفیف 24000 تومان

———————————————————————————

فهرست مطالب:

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
دلایل انتخاب موضوع و اهمیت آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

فهرست مطالب

۱-۱ پیشینه تاریخی اسلامشهر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱- ۲ موقعیت جغرافیایی شهرستان اسلامشهر ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۳-۱مکان های دیدنی و تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۴-۱ صنایع و معادن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۵-۱ کشاورزی و دام داری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

 ۶-۱وجه تسمیه و پیشینه تاریخی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۱اماکن تاریخی و گردشگری شهرستان اسلامشهر ………………………………………………………………………………………………………………… ۸

 ۱-۲ تحلیل سایت فرهنگسرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲ مکان­یابی فرهنگسرا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۲-۲ مفاهیم اجتماعی (قراردادها و هنجارها) …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۲ نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

 ۳-۲-۲ دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی و فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۳-۲ موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی …………………………………………………………………………………………………. ۲۰

 ۱-۳-۲ جلوگیری از اتلاف حرارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۲ جلوگیری از گرم شدن کلاس در فصل گرم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۳-۳-۲سایه بان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۴-۳-۲ مصالح ساختمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۴-۲ اهداف طراحی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۴-۲ اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای باز ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۲ اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۳-۴-۲ جهت استقرار ساختمان و ورزش باد ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۴-۴-۲ مناسب ترین جهت استقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۵-۴-۲ جهت گیری محورهای حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۶-۴-۲ جهت گیری مناسب محورهای حرکتی در روزهای سرد سال ………………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۳ تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۱-۳ تمدن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱-۳ فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۱-۳ تمدن و فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۴-۱-۳ رابطه فرهنگ و تمدن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۳ معماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۱-۲-۳ معماری مردمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۳ معماری بومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

 ۳ -۲-۳ معماری روحانی یا مذهبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۴-۲-۳ معماری یادمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

 ۵-۲-۳ معماری مفید فایده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۱-۴ هنر و  معماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۱-۱-۴ مجتمع های فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۴ معماری به عنوان بستر فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۳-۱-۴ لزوم ایجاد مراکز فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۴ -۱-۴  فواید و مزایای مراکز فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۴ فرهنگسرا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۱-۲-۴ فرهنگسرا تحت تاثیر دو پارامتر …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۴ مراکز فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۵-۴ پیشینه مراکز فرهنگی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۶-۴ پیشینه مراکز فرهنگی در برخی کشورهای جهان ……………………………………………………………………… ۳۵

۱-۶-۴ فرهنگسرا در فرانسه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۶-۴ فرهنگسرا در شوروی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۳-۶-۴ فرهنگسرا در ژاپن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۱-۵ مجموعه های طراحی شده در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۱-۱-۵  مجتمع فرهنگی فجر سنندج  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
[۳] ۲-۱-۵ فرهنگسرای خاوران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۵ مجموعه طراحی شده در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۱-۲- ۵  موزه  هنرهای مدرن سانفرانسیسکو …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۲-۵ مرکز فرهنگی ژرژپمپیدو(۱۹۷۷-۱۹۷۱) ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۱-۶ معرفی حوزه های عملکردی پروژه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۱-۱-۶ حوزه مدیریت و بخش های اداری مجموعه ………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۱-۶ حوزه فعالیت های نمایشی و نمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۱-۶ حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۴-۱-۶ حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
۲-۶ بررسی متراژفضاهاو برنامه فیزیکی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۶  آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۱-۳-۶ بخش اداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۲-۳-۶ فضاهای آموزش نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۳-۶ نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴-۳-۶ سالن اجتماعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۶ تئاتر مدرن و معماری تحول یافته از آن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۵-۶ سیر تحولی نمایش و تالارهای نمایش در ایران …………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

فهرست جداول

۱-۶ محاسبه مساحت فضاهای پیشنهادی حوزه اداری ……………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۶ محاسبه مساحت فضاهای پیشنهادی حوزه نمایشی و نمایشگاهی ………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۶ محاسبه مساحت فضاهای پیشنهادی حوزه آموزشی و پژوهشی …………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۶ محاسبه مساحت فضاهایی پیشنهادی حوزه عمومی و خدماتی ………………………………………………………………………………. ۶۱

۵-۶ محاسبه مساحت کلی فضاهای پیشنهادی مجموعه ………………………………………………………………………………………………… ۶۲

فهرست تصاویر

۱-۱ تپه مافین آباد هفت هزار سال قبل از میلاد مسیح واقع در شمال روستای مافین آباد ………………………………………….. ۸

۲-۱ قلعه ی  متعلق به ساسانیان – واقع در شمال شهرک واوان …………………………………………………………………………………….. ۸

 ۳-۱ دوران تاریخی اشکانی و ساسانی – واقع درجنوب غربی روستای ده عباس ………………………………………………………….. ۹

۴-۱ سلسله صفویه – واقع در خیابان زرافشان – منسوب به حضرت موسی بن جعفر …………………………………………………… ۹

۵-۱ دوره قاجاریه – پلان:مدور و پوشش گنبد پله ای – مصالح: خشت و اندود کاهگل ………………………………………………. ۱۰

۶-۱ دوران ساسانیان تا دوران اواسط اسلامی – واقع در جنوب شرقی روستای نظام آباد و در میان اراضی کشاورزی در

قسمت هایی از تپه گودال هایی حفر شده است. ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۷-۱ دوران تاریخی (اشکانی و ساسانی) – واقع در غرب شهرستان اسلامشهر و به فاصله ۲ کیلومتری جنوب

روستای چیچکلو این تپه در میان اراضی کشاورزی شهرک قائمیه واقع شده است …………………………………………………….. ۱۱

۸-۱ به قرن ۵-۷ هجری قمری – واقع در جنوب غربی روستای گلدسته ،ده عباس -سفال هایی مربوط به دوره اسلامی

از نوع ساده و لعابدار به رنگ های سبز و آبی و قهوه ای وجود دارد که تعلق دارد………………………………………………………… ۱۱

۹-۱ دوره صفویه واقع در شمال روستای نظام آباد – پلان: ۸ ضلعی و از خارج به صورت مدور و دارای یک گنبد .. ۱۲

۱۰-۱ دوره قاجاریه- دیوار چینه های بلندی برای ایجاد سایه و ممانعت از تابش نور خورشید – واقع در بافت قدیمی واقع

در نزدیکی روستای حسین آباد مفره در قسمت شرقی اسلامشهر منسوب به امام موسی کاظم (ع) …………………… ۱۲

۱-۲  نقشه هوایی میدان قائم اسلامشهر ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲  نقشه هوایی  سایت فرهنگسرای موجود ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۳-۲ تحلیل  محدوده آلودگی صوتی ، دسترسی ، همسایگی سایت موجود……………………………………………………………………. ۱۴

۴-۲ تصاویر سایت فرهنگسرای موجود ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۵-۲ جهت حرکت موثر خورشید در زمستان …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۶-۲ جهت وزش باد تابستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۷-۲ جهت وزش باد زمستان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

[۳] ۱- ۵ سردر ورودی جنوبی مجتمع فرهنگی فجر سنندج …………………………………………………………………………………………. ۳۷

[۷] ۲-۵  فضای نمایشگاهی مجتمع فرهنگی فجر سنندج …………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۵  فرهنگسرای خاوران ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۴-۵ ساختمان ورودی شامل بخش اداری، دروازه و میدانچه‌ی ورودی …………………………………………………………………… ۴۰

۵-۵  محوطه‌ی باز شامل کف‌سازی، فضای سبز، نیمکت و آمفی‌تئاتر …………………………………………………………………….. ۴۱

۶-۵ بازارچه‌ی زیرزمینی در فاصله‌ی بین ورودی و ساختمان اصلی ……………………………………………………………………….. ۴۱

۷-۵ ساختمان اصلی واقع در ضلع مقابل ورودی ……………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۸-۵ ساختمان اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۹-۵ موره  هنرهای مدرن سانفرانسیسکو …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۱۰-۵ فضای نمایشگاهی موره  هنرهای مدرن سانفرانسیسکو …………………………………………………………………………………. ۴۹

۱۱- ۵ مرکز فرهنگی ژرژپمپیدو ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۱۲- ۵ نمای مرکز فرهنگی ژرژپمپیدو ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۱-۶ حوزه عملکردی پروژه(زیرزمین) ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۶ حوزه عملکردی پروژه(طبقه همکف) ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

شکل ۳-۶ حوزه عملکردی پروژه(طبقه اول) …………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۴-۶ استانداردهای محل تماشاچیان ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۵-۶ استانداردهای محل صندلی های سالن …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

شکل۴-۶استاندارد های محل تماشاچیان

 ۶-۶ تماشاخانه اریتریا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

فهرست نقشه ها

پلان سایت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

پلان اندازه گذاری زیرزمین  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

پلان اندازه گذاری طبقه همکف  …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

پلان اندازه گذاری طبقه اول  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

پلان مبلمان زیرزمین  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

پلان مبلمان طبقه همکف  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

پلان مبلمان طبقه اول  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

نمای شماره یک و نمای شماره دو …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

برش     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی فرهنگسرای جوان

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۸۰

حجم فایل:۱۲ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

قیمت قبل از تخفیف 24000 تومان

———————————————————————————

مطالعات طراحی فرهنگسرای جوان،رساله پایان نامه فرهنگسرای جوان،نقشه های فرهنگسرا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن