رساله های کارشناسی معماری

مطالعات طراحی فرهنگسرا ۲۲۲ صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل

کد محصول:۰۱۴

مطالعات طراحی فرهنگسرا ۲۲۲ صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل

چکیده

در جایی زندگی می کنیم و بعد در جایی دیگر . نه ترک ، یک حسرتی بر می انگیزد و نه ورود به دیگری شوقی . آنقدر همه با یکدیگر غریبه اند که در هنگامه بی تفاوتی فراموش کرده ایم ما هم نیازبه ریشه و هنر خود داریم .در شرایطی که انسان نه به مثابه فرد ، بلکه عضوی از جامعه طبیعی با وابستگی ها ، روزگار خود را سپری می کند . از زمانی که همه چیز سرعت گرفت و متوجه شد همه چیز در حال تغییر است ، مساله هویت فرهنگی و هنری به یکی از مهم ترین دغدغه های انسان امروزی تبدیل شد .

با توجه به این دغدغه و بحران فرهنگی و هنری نسل امروز ، نیاز به یک مجموعه هنریفرهنگی

احساس می شد . در این مجموعه تمامی هنرمندان از هر گرایشی و با هر فرهنگی گرد هم می آیند و با هم اندیشه های یکدیگر را بررسی کرده و با ایده ها و راهکارهای هنری یکدیگر آشنا می شوند . این طرح تحت عنوانفرهنگسرای هنرهای معاصرارایه گردیده است . میعادگاهی از هنر و اندیشه. تا شاید هنر این مرز و بوم که زمانی زبانزد تمام بشریت بود ، باز راه خود را بیابد.

در این دفتر ابتدا به ریشه یابی و مفهوم هنر پرداخته شده است، سپس در فصل دوم به معرفی انواع هنر ؛ به خصوص هفت هنر کهن پرداخته و در ادامه نمونه موردی های مشابه را مشاهده می کنیم و به بررسی استانداردها و برنامه فیزیکی طرح می پردازیم . مکان قرار گیری طرح و نحوه گذر از تصور تا تصویر ، مباحث بعدی این مجموعه را تشکیل می دهند . در انتها به بخش سازه و تاسیسات طرح پراخته شده است .

فهرست مطالب

چکیده ۷

فصل اول.. ۹

۱-۱ هنر. ۸

۱-۱-۱ هنر چیست ؟. ۸

۱-۱-۲ تعریف هنر. ۱۰

۱-۱-۳ حقیقت هنر. ۱۴

۱-۱-۶ تعاریف زیبایی از نظر صاحب نظران.. ۱۸

۱-۲-۱ هنر در اجتماع. ۲۳

۱-۲-۲ قدرت اجتماعی نهفته در اثر هنری.. ۲۵

۱-۲-۳ هنرمند واجتماع. ۳۳۳۵

۱-۳ فرهنگ…. ۳۵

۱-۳-۱ ضرورت بررسی فرهنگ…. ۳۸

۱-۳-۲ فرهنگ بستر شکوفایی پندار و اندیشه. ۳۸

فصل دوم. ۳۷

۲-۱ دسته بندی هنر ها ۴۱

۲-۱-۱ دسته بندی هنرها از دیدگاه ابن خلدون.. ۴۱

۲-۱ -۲- دسته بندی امروزی هنر. ۳۸۴۲

۲-۲ هنر نقاشی.. ۴۰

۲-۲-۱ چند کلمه درباره نقاشی معاصر ایران.. ۴۳

۲-۳ هنر معماری.. ۵۲

۱-۳-۱ معماری چیست؟. ۴۸

۲-۳-۲ رشد و توسعه حرفه معماری در طول تاریخ__.. ۵۴

۲-۳-۳ معماری , تاریخ ,زمان.. ۶۱

۲-۳-۴ هویت فرهنگی در معماری.. ۷۱

۲-۳-۵ تقدم معماری بر سازه ۷۳

جمع بندی و نتیجه گیری.. ۸۵

۲-۳-۶ سیر تحولات در معمارى معاصر ایران.. ۸۷۱۰۰

۲-۳-۷ نگاهی به معماری بیست و پنج سال اخیر ایران.. ۹۱

پیوست… ۹۵

هنر معماری.. ۹۵

هنر مجسمه سازی.. ۱۰۱

۲-۴-۱ ریشه یابی مجسمه سازی.. ۱۱۶

۲-۴-۲ هنر مجسمه سازی.. ۱۱۶

۲-۴-۴ مجسمه سازی در ایران.. ۱۰۳

۲-۴-۵-۱ سورئالیسم.. ۱۲۱

۱-۶-۴-۲ آلبر توجاکومتی Alberto Giacometti 121

۲-۶-۴-۲- خولیوگونزالس Jolio Gonzalez. 121

۳-۶-۴-۲- الکزاندر کالدر Alexander caldr ( 122

۲-۴-۶-۴ کانسترا کتیویسم (ساختار گرایی ) ۱۰۶

۲-۴-۶-۵ کوبیست… ۱۲۲

۱-۴-۶-۴-۲- الکساندر آخیپنکو ((Alexander Arckipenko) 106

پیوست… ۱۲۴

هنرمجسمه سازی.. ۱۰۸

۲-۵ هنر موسیقی.. ۱۱۴

۲-۵-۱ موسیقی راز مقدس…. ۱۳۰

.۲-۵-۲ ریشه واژه موسیقی.. ۱۳۱۱۵

۲-۵-۳ موسیقی قرن ۲۰.. ۱۱۵

پیوست… ۱۳۵

هنر موسیقی.. ۱۱۹

۲-۶ هنر رقص…. ۱۳۸

۲-۶-۲ رقص و موسیقی.. ۱۲۱

۲-۶-۳ رقص در مراسم و جشن های آیینی.. ۱۲۲

پیوست… ۱۴۵

هنر رقص…. ۱۴۶

۲-۸ هنرتئاتر و نمایش…. ۱۳۲

۲-۸-۱ نمایش چیست ؟. ۱۵۰

۲-۸-۲ ریشه نمایش در تاریخ بشر. ۱۵۱

۲-۸-۳ انواع ارتباط انسانی.. ۱۵۳

۲-۸-۶-۴ نمایش عروسکی.. ۱۵۴

پیوست… ۱۵۵

هنر تئاتر و نمایش…. ۱۳۶

۲-۹ گرافیک…. ۱۳۹۱۵۷

پیوست… ۱۶۸

هنر گرافیک…. ۱۴۸

۲-۱۰ هنر عکاسی.. ۱۷۲

۲-۱۰-۱ ریشه یابی هنر عکاسی.. ۱۷۲

۲-۱۰-۲ عکاسی ، پلی میان دیدن و اندیشیدن.. ۱۷۲

۲-۱۰-۳ تاریخ عکاسی در ایران.. ۱۵۴

۲-۱۰-۴ نخستین عکاس ایرانی.. ۱۷۵

پیوست… ۱۵۷

هنر عکاسی.. ۱۷۷

۲-۱۱ هنر جدید. ۱۶۲

پیوست… ۱۹۳

هنر جدید. ۱۹۳

فصل سوم. ۱۹۴

۱-۴- موزه ملی هنر National Museum of Art 194

۴-۲ مرکز هنر معاصر سینیسیناتی.. ۱۹۹

۳-۴- مرکز گرد همایی شهر دالاس ،تگزاس Dallas City Hall , Yexas. 204

فصل چهارم. ۲۰۸

۱-۴ استاندارد های فضایی.. ۲۰۸

۴-۲ برنامه ریزی فیزیکی.. ۲۱۰

۴-۱ فضاهایی با استفاده کنندگان عام ) عمومی ) ۲۱۰

۴-۱-۱ نمایشگاه ها ۲۱۰

۴-۱ کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی اینترنت… ۲۱۱

۴-۱ آمفی تئاتر. ۲۱۲

۴-۱-۴-پیست رقص…. ۲۱۴

۵-۱-۴-ستوران و کافی شاپ… ۲۱۴

۱-۴-۱-۲ بخش تئاتر و موسیقی.. ۲۱۴

۲-۲-۴-۱ بخش نقاشی ، مجسمه سازی ، معماری و رقص…. ۲۱۶

۳-۴-۱ بخش اداری.. ۲۱۷

فصل پنجم.. ۲۱۸

۵-۱ معرفی استان تهران.. ۲۱۹

۵-۱-۱ تاریخچه کالبدی شهر تهران.. ۲۱۹

۲- ۵-۱ جغرافیای طبیعی.. ۲۲۰

۵-۱-۳ ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر تهران.. ۲۲۰

۵-۱-۴ اقلیم.. ۲۲۱

۵-۱-۴-۱ دما ۲۲۲

۵-۱-۴-۲ آفتاب… ۲۲۴

۵-۱-۴-۳ رطوبت… ۲۲۴

۵-۱-۴-۴ بارش…. ۲۲۶

۵-۱-۴-۵ باد. ۲۲۷

۵-۱-۵ آلودگی های صوتی شهر تهران.. ۲۲۸

۵-۲ معرفی و تحلیل سایت مورد نظر. ۲۲۸

۵-۲-۱ شبکه دسترسی.. ۲۲۸

۵-۲-۲ توپوگرافی.. ۲۲۹

۵-۲-۳ جهت تابش خورشید. ۲۲۹

۵-۲-۴ پوشش گیاهی.. ۲۳۰

۵-۲-۵ نفوذپذیری آب… ۲۳۱

۵-۲-۶ زمین شناسی سایت… ۲۳۲

۵-۲-۷ شکل زمین ، کاربری و موقعیت… ۲۳۴

۸-۲-۵ویژگی های بصری.. ۲۳۶

۹-۲-۵نتیجه گیری از بحث محل قرار گیری طرح.. ۲۳۶

فصل ششم.. ۲۳۶

۱-۶گذر از تصور به تصویر. ۲۳۶

۲-۶- تاسیسات مجموعه. ۲۳۷

۶-۳ سازه مجموعه. ۲۳۹

فهرست منابع و ماخذ. ۲۴۰

منابع لاتین : ۲۴۶

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی فرهنگسرا

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۲۲۲

حجم فایل:۲۸ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

قیمت قبل از تخفیف 38000 تومان

—————————————————————————————–

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن