رساله های کارشناسی معماری

مطالعات طراحی مجتمع اداری تجاری ۱۵۰ صفحه

کد محصول:۰۲۳

مطالعات طراحی مجتمع اداری تجاری ۱۵۰ صفحه

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی مجتمع اداری تجاری

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۵۲

حجم فایل:۱۲ مگابایت

 

قیمت قبل از تخفیف 35000 تومان

———————————————————————————

فهرست مطالب

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱

فصل اول : بیان اهداف و ضروریت های طرح

۱-۱ مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲

۲-۱-انگیزه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۲

۳-۱-بیان ضروریت های طرح  …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۲

۴-۱-اهداف پروژه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۳

۵-۱-نتیجه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴   فصل دوم : مطالعات پایه و تحلیل اطلاعات

۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵

۲-۲-مطالعات پایه  ….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۵

 ۱-۲-۲-تاریخچه مراکز تجاری جهان  ……………………………………………………………………………………………………………………  ۵

۲-۲-۲-تاریخچه مراکز تجاری در ایران  ………………………………………………………………………………………………………………..   ۵  

۳-۲-۲-مفهوم مراکز خرید    ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶

۴-۲-۲-واژه شناسی بازار    ………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۷

۵-۲-۲-تعریف امروز بازار   ………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۰

۶-۲-۲-پیدایش بازار   ……………...………………………………………………………….……………………………………………………………  ۱۰

۷-۲-۲-روند شکل گیری فضای کالبدی بازار   …………………………………………………………………………….…………………………  ۱۲

۸-۲-۲-پیشینه بازار های ایران  ………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۳

۹-۲-۲-گونه شناسی بازار ها (بررسی انواع بازار در گذشته)   …………………………………………………………………………………….  ۱۵

۱۰-۲-۲-گونه شناسی براساس وسعت و حوزه نفوذ   ………………………………………………………………………………………………..  ۱۶

۱۱-۲-۲-گونه شناسی اقلیمی   ……………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۸

۱۲-۲-۲-شناسایی عناصر کالبدی – فضایی بازار سنتی ایران   …………………………………………………………………………………..  ۱۹

۱۳-۲-۲-انواع بازار براساس ریخت شناسی   ………………………………………………………………………………………………………….  ۲۰

۱۴-۲-۲-انواع بازار با توجه به تولیدات و نیازهای مردم   ………………………………………………………………………………………….   ۲۱

۳-۲-مطالعات تکمیلی

۱-۳-۲-مباحث اولیه در طراحی مراکز خرید امروز.  ………………………………………………………………………………………………..  ۲۲

۱-۱-۳-۲-تعیین محل عبور مجموعه  ………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۴

۲-۱-۳-۲-نوع چیدمان و ترکیب واحد های تجاری   ……………………...………………………………………………………………………  ۲۴

۳-۱-۳-۲-بررسی اقتصادی   …………………………………………………………....……………………………………………………………….  ۲۵

۴-۱-۳-۲-بررسی وضعیت عبور و مرور   ………………………………………………………………………………………………………………  ۲۹

۵-۱-۳-۲- ترافیک داخلی – پارکینگ ها   …………………………………………………………………………………………………………..  ۲۹

۶-۱-۳-۲- علائم راهنمایی   ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۰

۷-۱-۳-۲- اصول طراحی    ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۰

۸-۱-۳-۲- روش های فروش کالا    ……………………………………………………………………………………………………………………  ۳۱

۹-۱-۳-۲-الگو های متداول در طراحی پلان کلی مراکز تجاری    ……………………………………………………………………………..  ۳۲

۱۰-۱-۳-۲-طراحی نمای خارجی   ……………………………………………………………………………………………………………………..   ۴۰

۱۱-۱-۳-۲-اجزا اصلی مجموعه    ……………………………………………………………………………………………………………………….   ۴۰

۱۲-۱-۳-۲-نمای داخلی مرکز خرید    ………………………………………………………………………………………………………………..   ۴۱

۱۳-۱-۳-۲-حیاط های مرکزی    ……………………………………………………………………………………………………………………..    ۴۱ 

۱۴-۱-۳-۲-بازاچه ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………………    ۴۱

۱۵-۱-۳-۲-مصالح   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۴۲

۱۶-۱-۳-۲-نور پردازی مجموعه   ………………………………………………………………………………………………………………………   ۴۲

۱۷-۱-۳-۲-موسیقی   . ……………………………………………………………………………………………………………………………………  ۴۳

۱۸-۱-۳-۲-تهویه مطبوع    ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۴۳

۱۹-۱-۳-۲-کاربرد رنگ و کارهای هنری    ………………………………………………………………………………………………………….  ۴۳

۲۰-۱-۳-۲-علامت گذاری و طرح های گرافیکی    ……………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۲-استاندارد های طراحی مجتمع تجاری    …………………………………………………………………………………………………..  ۴۴

۱-۲-۳-۲-ارتفاع طبقات   ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۴

۲-۲-۳-۲-درب های ورودی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۴

۳-۲-۳-۲-ورودی و گذر گاه ها  ………………………………………………………………………………………………………………………  ۴۴

۴-۲-۳-۲-درب های خروجی   …………………………………………………………………………………………………………………………  ۴۵

۵-۲-۳-۲-ظرفیت کریدور   …………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۵

۶-۲-۳-۲-پلکان   …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۴۵

۷-۲-۳-۲-پله برقی   …………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۷

۸-۲-۳-۲-آسانسور   …………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۸

۹-۲-۳-۲-سطح شیب دار  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۹

۱۰-۲-۳-۲-بانک  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۰

۱۱-۲-۳-۲-نمایشگاه . ……………………………………………………………………………………………………………………………………  ۵۱

۱۲-۲-۳-۲-رستوران و تریا  …………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۱

۱۳-۲-۳-۲-فروشگاه  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۷

۱۴-۲-۳-۲-پارکینگ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  ۵۷

۳-۳-۲-بررسی استانداردها و معیارهای طراحی  …………………………………………………………………………………………………  ۵۹

۱-۳-۳-۲-فروشگاه های بزرگ و مغازه ها  ………………………………………………………………………………………………………..  ۵۹

۲-۳-۳-۲-جدول تخصیص فضایی وحوزه های عملکردی پایه در فروشگاه ها ………………………………………………………….  ۶۰

۳-۳-۳-۲-استاندارد های بخش های داخلی فروشگاه …………………………………………………………………………………………  ۶۰

۴-۳-۲-مقررات مربوط به عملکرد های تجاری …………………………………………………………………………………………………..  ۶۲

۵-۳-۲-ضوابط پاساژ برای شهرداری …..………….….……………………………………………………………………………………………  ۶۲

۴-۲-ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع های تجاری ………………………………………………………………………………………..  ۶۲

۱-۴-۲-ورودی ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۴

۲-۴-۲-راهرو ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۵

۳-۴-۲-سطح شیب دار ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۶

۴-۴-۲-آسانسور …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۶

۵-۴-۲- ریز فضاهای معمول در مجموعه تجاری ………………………………………………………………………………………………  ۶۷

۵۲-مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۸

۱-۵-۲-بررسی نمونه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۸

۱-۱-۵-۲-مجتمع تجاری ستاره فارس ……………………………………………………………………………………………………………  ۶۸

۲-۱-۵-۲-مجتمع تجاری رز ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۷۲

۲-۵-۲-بررسی نمونه خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………….  ۷۸

۱-۲-۵-۲-قلب معماری کره گالری مرکزی UN Stadio درCheonan ..………….………………………………………………..  ۷۸

۲-۲-۵-۲-معرفی گالریا دالس (دالس ، تگزاس ، ایالات متحد، اس ام دابلیوام و امنی پلن) ……………………………………….  ۷۹

فصل سوم: تحلیل و جمع بندی

۱-۳-مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۸۵

۲-۳-تحلیل و جمع بندی  …………………………………………………………………………………………………………………………  ۸۵

۳-۳-ارائه الگویی از بازار سنتی ایران  ……………………………………………………………………………………………………….  ۸۶

۴-۳-مبانی عام طرح و تدوین مبانی طراحی معماری پروژه   …………………………………………………………………………..  ۸۷

۱-۴-۳-تعریف مجموعه   ………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۸۸

۲-۴-۳-تبیین اهداف پروژه   …………………………………………………………………………………………………………………………..  ۸۸

۳-۴-۳-اهداف کلی طرح   ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۹۰

۴-۴-۳-مبانی نظری طراحی شهری   ……………………………………………………………………………………………………………….  ۹۰

۵-۴-۳-مبانی نظری طراحی فضای تجاری   ………………………………………………………………………………………………………  ۹۱

۶-۴-۳-مبانی نظری طراحی بازار  …………………………………………………………………………………………………………………..  ۹۵

۷-۴-۳-روش های فروش کالا   ………………………………………………………………………………………………………………………  ۹۸

۸-۴-۳-اصول و راهبردهای طراحی  ………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۰۰

۵-۳-اصول طراحی فروشگاه های بزرگ و ساختمان های تجاری   …………………………………………………………………. ۱۰۳

۶-۳-اصول طراحی مراکز خرید    ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۷-۳-تحلیل و ارزیابی میزان توفیق اقتصادی مرکز خرید و احتمال توسعه آن   ……………………………………………… ۱۰۵

۸-۳-روش و وضعیت عبور و مرور مناسب برای خریداران به مراکز خرید   ……………………………………………………. ۱۰۵

فصل چهارم : مطالعات استان تهران و اقلیم آن

۱-۴-مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۲-۴-پیشینه تهران    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۴-شناخت استان تهران    ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۴-جمعیت تهران در افق طرح …..……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵-۴-وضعیت مراتع  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۱۰

۶-۴-گونه های جنگلی استان تهران  ………………………………………………………………………………………………………….  ۱۱۱

۷-۴-نمای شهر تهران  ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۱۱

۸-۴-معماری و شهر سازی  ……………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۱۱

۹-۴-اقتصاد تهران   …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۱۰-۴-اقلیم استان تهران  …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۱۱-۴-نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۱۵

فصل پنجم : آنالیز و برنامه فیزیکی طرح

۱-۵-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۲-۵-مبانی نظری طرح  ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۳-۵-موقعیت سایت  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۱-۳-۵-شناخت کلی منطقه ۲  …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۲-۳-۵-سیمای طبیعی منطقه ۲  ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۳-۵-سیمای تاریخی منطقه ۲  ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۳-۵-ویژگی های اقتصادی منطقه۲  ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۵-۳-۵-پتانسیل اقتصادی منطقه۲   ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۶-۳-۵-ویژگی جمعیتی-اجتماعی منطقه ۲  ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۷-۳-۵-شناخت تفصیلی محله آلستوم  ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۸-۳-۵-موقعیت محله  …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۹-۳-۵-پیشینه محله  ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۱۰-۳-۵-کاربری های محله   ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۵-تحلیل سایت   ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۱-۴-۵-پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی   …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

۲-۴-۵-ارتباط ساختمانها در محوطه کلی و نحوه استقرار آنها  ……………………………………………………………………….. ۱۲۶

۱-۲-۴-۵-نحوه توسعه ساختمانی  ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۵-۵-کانسپت  .…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۶-۵-ویژگی های طرح معماری   ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۱-۶-۵-طبقه زیر زمین   ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۲-۶-۵-طبقه همکف   …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۳-۶-۵-طبقه اول   ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۶-۵-طبقه دوم   ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۵-۶-۵-طبقه سوم   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۷-۵-انتخاب سازه های فولادی برای پروژه …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۱-۷-۵ مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

۲-۷-۵-ویژگیهای سازه فولادی   ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۷-۵-طراحی ساختمانهای فولادی   ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

۸-۵-جایگاه مصالح نو در ساخت و ساز  ………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

۹-۵-معرفی مصالح نوین ساختمانی به کار رفته در پروژه   ………………………………………………………………………. ۱۳۹

۱-۹-۵-پانل کامپوزیت آلومینیومی   ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۲-۹-۵-پانل کامپوزیت آلومینیومی مقاوم در برابر آتش  ……………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۳-۹-۵-پانل کامپوزیت فلزی   …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۴-۹-۵-ساندویچ پانل دکوراتیو و خانه های پیش ساخته   ……………………………………………………………………………… ۱۴۰

۵-۹-۵-ساندویچ پانل صنعتی ، کانکس و سردخانه   ……………………………………………………………………………………… ۱۴۱

۶-۹-۵-آشنایی با کامپوزیتها   ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۷-۹-۵-پانلهای ساندویچی ساختمانی ساخته شده با کامپوزیت   …………………………………………………………………….. ۱۴۴

۱۰-۵نتیجه گیری کلی   ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

فصل ششم پیوست ها

۱-۶-پیوست آنالیز طبقات    …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

۲-۶-پیوست پرسپکتیوداخلی طبقات   …………………………………………………………………………………………………..  ۱۴۹

۳-۶-پیوست نقشه های معماری پروژه   …………………………………………………………………………………………………..  ۱۵۱

۴-۶-پیوست نما ها و مقاطع پروژه   …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

فصل هفتم :منابع و ماخذ

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی مجتمع اداری تجاری

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۵۲

حجم فایل:۱۲ مگابایت

 

قیمت قبل از تخفیف 35000 تومان

———————————————————————————

مطالعات طراحی مجتمع اداری تجاری،پایان نامه مجتمع تجاری اداری،رساله مجتمع تجاری اداری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن