رساله های کارشناسی معماری

مطالعات طراحی مهد کودک با رویکرد معماری ایرانی ۱۴۳ صفحه

کد محصول:۰۳۷

مطالعات طراحی مهد کودک با رویکرد معماری ایرانی ۱۴۳ صفحه

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی مهد کودک با رویکرد معماری ایرانی

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۴۳

حجم فایل:۳۴ مگابایت

قیمت قبل از تخفیف 35000 تومان

———————————————————————————

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                      صفحه

فصل اول:کلیات

بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………….……………۱

اهمیت مسئله …………………………………………………………………………………………………………..……………….. ۲

نو آوری …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………۳

سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..۵

فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

روش شناختی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۵

مطالعات زمینه ای تهران ……………………………………………………………………………………………………………….۷

پیشینه تاریخی …………………………………………………………………………………………………………………۷

            ری ……………………………………………………………………………………………………………………۸

            ورامین ………………………………………………………………………………………………………………۷

            کرج …………………………………………………………………………………………………………………۸

            دماوند ………………………………………………………………………………………………………………۸

تهران  دوره صفویه …………………………………………………………………………………………………………۸

تهران  دوره تسلط افغان ها ………………………………………………………………………………………………۹

تهران  دوره افشاریه ………………………………………………………………………………………………………۱۰

تهران دوره زندیه …………………………………………………………………………………………………………۱۰

تهران دوره قاجاریه ……………………………………………………………………………………………………..۱۰

تهران دوره پهلوی ………………………………………………………………………………………………………۱۰

موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………۱۲

جغرافیای طبیعی …………………………………………………………………………………………………………۱۳

            زمین شناسی و خاک شناسی ……………………………………………………………………………..۱۳

                        آبرفتهای سری A ………………………………………………………………………………..14

                        آبرفتهای سری B ………………………………………………………………………………..14

                        آبرفتهای سری C ………………………………………………………………………………..15

                        آبرفتهای سری D ………………………………………………………………………………..15

            زمین شناسی ساختمانی(تکتونیک یا زمین ساخت) …………………………………………………۱۵

                        گسل مشا …………………………………………………………………………………………..۱۶

                        گسل بزرگ دامنه جنوبی البرز ……………………………………………………………..۱۶

                        گسل داودیه ……………………………………………………………………………………..۱۶

                        گسل شاه آباد ، چشمه علی …………………………………………………………………..۱۶

                        زمین لرزه ………………………………………………………………………………………..۱۷

اقلیم ………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

            موقعیت شهر تهران در پهنه بندی اقلیم ایران ………………………………………………………۱۸

            درجه حرارت ……………………………………………………………………………………………….۱۹

            دمای هوا ……………………………………………………………………………………………………۱۹

            بارندگی ……………………………………………………………………………………………………..۲۲

            برف و یخبندان …………………………………………………………………………………………….۲۳

            نم نسبی ………………………………………………………………………………………………………۲۳

            فشار هوا ……………………………………………………………………………………………………..۲۳

            وضع آفتاب و تاثیر خورشید ……………………………………………………………………………۲۳

            باد، طوفان و گرد و خاک ………………………………………………………………………………۲۴

جغرافیای اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………..۲۵

            چشم انداز کار و فعالیت در تهران ………………………………………………………………………۲۵

            توزیع کار و فعالیت در تهران ……………………………………………………………………………۲۶

فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………۲۶

            عناصر اصلی فرهنگ ایرانی ……………………………………………………………………………..۲۶

                        نوروز و تقویم هجری خورشیدی ………………………………………………………….۲۶

                        زبان فارسی ………………………………………………………………………………………۲۷

مناطق شهری تهران …………………………………………………………………………………………………..۲۹

موقعیت منطقه ۴ ……………………………………………………………………………………………………….۲۹

            محدوده منطقه ۴ …………………………………………………………………………………………..۳۰

            جغرافیای منطقه ۴ تهران ………………………………………………………………………………..۳۱

            استعداد ها و ظرفیت ها …………………………………………………………………………………۳۲

            تقسیمات به تفکیک نواحی ……………………………………………………………………………..۳۳

جغرافیای ناحیه ۱ از منطقه ۴ تهران ……………………………………………………………………………..۳۵

            ویژگی های جغرافیایی انسانی ……………………………………………………………………..۳۵

                        محله کاظم آباد ……………………………………………………………………………….۳۵

                        محله مهران …………………………………………………………………………………….۳۵

            مراکز آموزشی مذهبی ……………………………………………………………………………..۳۶

            مراکز ورزشی …………………………………………………………………………………………….۳۶

            مراکز خدماتی …………………………………………………………………………………………..۳۶

شناسنامه محله مهران ………………………………………………………………………………………………۳۷

            ویژگی های جمعیتی ………………………………………………………………………………….۳۸

فصل دوم:مفاهیم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….……….۴۰

تاریخ توجه به آموزش و پرورش کودک و بررسی عوامل موثر در آموزش های اولیه ………………………………۴۱

            از آغاز تا قرن نوزدهم ……………………………………………………………………………………………………..۴۱

مهمترین نظریات صاحبنظران این دوره …………………………………………………………………………………………..۴۱

جان لاک …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

ژان ژاک روسو …………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

پستالوزی جوان …………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

قرن نوزدهم تا دوران کنونی ……………………………………………………………………………………………………….۴۲

دیدگاه رفتار گرایان …………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

دیدگاه روانشناسان تجربی …………………………………………………………………………………………………………..۴۲

نظریه های روانکاوی ………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

مکتب عمل گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

            تاریخچه ظهور مرکز آموزشی و نگهداری کودکان پیش از دبستان در جهان ……………………………..۴۳

            تاریخچه ظهور مراکز آموزشی و نگهداری کودکان پیش از دبستان در ایران ……………………………۴۴

شناخت مخاطبین پروژه ……………………………………………………………………………………………………………..۴۴

            گروه بزرگسالان ……………………………………………………………………………………………………………۴۵

            والدین و مراجعین ………………………………………………………………………………………………………..۴۵

            مربیان و کارکنان …………………………………………………………………………………………………………۴۵

            کودکان …………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

مفهوم دوران کودکی ………………………………………………………………………………………………………………۴۶

مراحل رشد در دوران کودکی ………………………………………………………………………………………………….۴۷

روانشناسی رشد کودک ……………………………………………………………………………………………………………۴۷

فرق های عمده روان شناسی رشد و کودک …………………………………………………………………………………۴۸

نظریه رشد شناختی پیاژه …………………………………………………………………………………………………………..۴۹

            مرحله حسی حرکتی (تولد تا ۲ سالگی) …………………………………………………………………………۴۹

            مرحله پیش عملیاتی (۲ تا ۷ سالگی) …………………………………………………………………………………۴۹

            مرحله پیش عملیاتی عینی (۷ تا ۱۱ سالگی) ………………………………………………………………………..۴۹

            مرحله عملیات صوری ۱۱ سالگی و بالاتر …………………………………………………………………………..۵۰

نظریه رشد شناختی پیاژه …………………………………………………………………………………………………………..۴۹

            رشد حرکتی در دوران کودکی ……………………………………………………………………………………..۵۰

            رشد شناختی و ادراک ………………………………………………………………………………………………….۵۰

            توانایی رده بندی در کودکان ……………………………………………………………………………………….۵۱

            افزایش حافظه …………………………………………………………………………………………………………….۵۱

            زمان شروع ترس در کودکان ………………………………………………………………………………………..۵۱

            مراحل رشد ذهنی در دوران حسی ، حرکتی ……………………………………………………………………۵۲

نیاز های اساسی کودکان از دیدگاه روانشناسان ……………………………………………………………………………۵۲

            نیاز ها از دیدگاه موری ……………………………………………………………………………………………….۵۲

            نیاز ها از دیدگاه مزلو ………………………………………………………………………………………………….۵۲

نیاز ها و علایق ذاتی کودکان …………………………………………………………………………………………………..۵۳

            جمع آوری اشیا …………………………………………………………………………………………………………۵۳

            معماهای مصور و شکل های خنده دار ……………………………………………………………………………۵۳

            رادیو و تلویزیون ……………………………………………………………………………………………………….۵۴

            رویا های روزانه یا خیال بافی ………………………………………………………………………………………۵۴

            بازی ………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

            تعریف بازی …………………………………………………………………………………………………………….۵۴

                        فعالیت ها و بازی های آموزشی کودکان …………………………………………………………..۵۵

                        کودک و بازی …………………………………………………………………………………………….۵۶

                        عوامل موثر در بازی ……………………………………………………………………………………..۵۷

                                    تاثیر جنس ……………………………………………………………………………………….۵۷

                                    تاثیر هوش بر بازی ……………………………………………………………………………۵۸

                                    ارزشهای بازی ………………………………………………………………………………….۵۹

            داستان ………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

            شعر ………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

            هنر ………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

            فعالیت های ساختنی ……………………………………………………………………………………………….۶۱

                        نقاشی ……………………………………………………………………………………………………….۶۱

                                    مراحل تکامل خط خطی کردن …………………………………………………………۶۲

                                    تکامل چهره نگاری ………………………………………………………………………….۶۲

                                    نماد رنگها ………………………………………………………………………………………۶۳

                                    موضوع نقاشی و شخصیت کودکان …………………………………………………….۶۴

                                                خانه ………………………………………………………………………………….۶۴

                                                درخت ………………………………………………………………………………۶۵

                                                خورشید …………………………………………………………………………….۶۶

                                                حیوانات …………………………………………………………………………….۶۷

                                    رنگ در نقاشی کودکان …………………………………………………………………..۶۷

                                    نقاشی از روی مدل …………………………………………………………………………۶۸

                                    نقاشی خانواده ……………………………………………………………………………….۶۹

                                    احساس تقصیر و افسردگی در نقاشی …………………………………………………..۶۹

کودک و معماری …………………………………………………………………………………………………………….۷۰

            معماری برای کودکی ……………………………………………………………………………………………۷۱

            کودک وفضا ……………………………………………………………………………………………………….۷۱

            دریافت حس کودک از فضا …………………………………………………………………………………..۷۲

            نیاز به تملک فضا …………………………………………………………………………………………………..۷۵

            تاثیر شخصیت کودک بر رابطه او با فضا ……………………………………………………………………۷۵

فصل سوم:نمونه های مشابه

موزه کودک یورکا …………………………………………………………………………………………………………۷۶

موزه کودک Kid Space …………………………………………………………………………………………………76

مهد کودک Tromso ……………………………………………………………………………………………………..78

مهد کودک kekec  در اسلونی ………………………………………………………………………………………..۷۹

موزه ای برای کودکان …………………………………………………………………………………………………..۸۰

طرح برنده مهد کودک روزانه کودکان از گروه معماران ddrlp …………………………………………… 81

مهد کودکی در ویتنام ……………………………………………………………………………………………………۸۳

مدرسه ژان مولین …………………………………………………………………………………………………………۸۷

فصل چهارم:ضوابط طراحی

تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی ………………………………………………………………………………….۹۱

ضوابط و استاندارد طراحی ………………………………………………………………………………………………۹۲

الزامات عمومی تجهیزات …………………………………………………………………………………………………۹۳

اندازه های بدن کودکان …………………………………………………………………………………….۹۳

زمین و وسایل بازی کودکان ………………………………………………………………………………..۹۴

کمد ها …………………………………………………………………………………………………………….۹۶

سرویس بهداشتی و وسایل جانبی …………………………………………………………………………..۹۷

ابعاد فضا های آموزشی با حداقل اندازه استانداردهای فضا ……………………………………………………۹۷

            کلاس های آموزشی ………………………………………………………………………………………….۹۷

            فضاهای آموزشی و استراحتی ……………………………………………………………………………..۹۸

روشنایی فضا ها …………………………………………………………………………………………………………..۹۸

ایمنی ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

ایمنی در راهرو ها ………………………………………………………………………………………….۹۹

ایمنی در مسیرپله ……………………………………………………………………………………………۹۹

ایمنی در مسیر های حرکتی ……………………………………………………………………………۱۰۰

نرده های ایمن ……………………………………………………………………………………………۱۰۰

الزامات عمومی ……………………………………………………………………………………………۱۰۰

توصیه ها …………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

ایمنی در مقابل حریق …………………………………………………………………………………..۱۰۱

ضوابط طراحی ایمن فضای باز و محوطه ……………………………………………………………………….۱۰۲

فصل پنجم: طراحی

ارائه کانسپت ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

سایت پلان …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

فرم ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

نما ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

پلان ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

پلان های اندازه گذاری ………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

برش های عرضی ………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

برش های طولی …………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

نما سه بعدی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

تصویری از فضا داخلی اتاق خیس(اتاق صخره نوردی) ………………………………………………………..۱۴۱

            تصویری از فضای داخلی کارگاه موسیقی ……………………………………………………………..۱۴۲

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی مهد کودک با رویکرد معماری ایرانی

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۴۳

حجم فایل:۳۴ مگابایت

قیمت قبل از تخفیف 35000 تومان

———————————————————————————

مطالعات طراحی مهد کودک با رویکرد معماری ایرانی ،مطالعات طراحی مهد کودک ،رساله مهد کودک،پایان نامه مهد کودک

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن