رساله های کارشناسی معماری

مطالعات طراحی پارک علمی-تفریحی ژنتیک ۸۱ صفحه

کد محصول:۰۳۱

مطالعات طراحی پارک علمی-تفریحی ژنتیک ۸۱ صفحه

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی پارک علمی – تفریحی ژنتیک

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۸۱

حجم فایل:۵ مگابایت

قیمت قبل از تخفیف 35000 تومان

———————————————————————————

فهرست مطالب :

بخش ۱ : شناخت موضوع

فصل ۱ : مقدمه و روش تحقیق

۱-۱: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۲-۱: معرفی موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۳-۱:ضرورت پرداختن به موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۴-۱:شرح مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۵-۱: چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۶-۱:معرفی انجمن ژنتیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۷-۱:روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

فصل ۲:خصوصیات طبیعی و جغرافیایی و اقلیمی تهران

۱-۲:جغرافیای طبیعی تهران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱-۲:شناخت شهر تهران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۲:ناهمواری های استان تهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۳-۱-۲:زمین لرزه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۴-۱-۲:رودهای استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۵-۱-۲:پوشش گیاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲:خصوصیات اقلیمی استان تهران …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۲-۲:مشخصات جغرافیایی استان تهران …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲-۲:بررسی حرارتی تهران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۳-۲-۲:باد و گلباد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۴-۲-۲:بارش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

فصل ۳ : کلیاتی در ارتباط با علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک

۱-۳: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳: ژن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۲-۳: ژن به عنوان یک واحد عملکردی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۳: ژن و کروموزوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۳-۲-۳: ژن و گوناگونی افراد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۴-۲-۳: سازمان یابی و ساختمان ژن …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۳: ژن درمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۳-۳: حداقل شرایط لازم برای ژن درمانی اختلال ژنتیکی ……………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۳-۳: تنظیم ژن ها و ژن درمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۴-۳: تاریخچه علم ژنتیک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۵-۳: تقسیم بندی علم ژنتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۱-۵-۳: موضوعات مورد بحث در ژنتیک پایه ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۵-۳: موضوعات مورد بحث در ژنتیک ملکولی ………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۳-۵-۳: موضوعات مورد بحث در ژنتیک پزشکی و انسانی ……………………………………………………………………………………………………۳۰

۶-۳: ارتباط ژنتیک با سایر علوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۷-۳: کاربردهای عملی مهندسی ژنتیک ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۱-۷-۳: دید کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۷-۳: بیوتکنولوژی محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۷-۳:تنظیم ژن ها و ژن درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۸-۳: مهندسی ژنتیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۱-۸-۳: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۸-۳: مراحل مهندسی ژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۳-۸-۳: چشم انداز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۹-۳: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

فصل ۴: آشنایی با پارک علمی تفریحی ژنتیک

۱-۴: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۴: تعریف پارک علمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۱-۲-۴: گونه شناسی پارک های فناوری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۲-۴: موسسه ICGEB نمونه ای از پارک علمی ………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۴: پارک های گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۱-۳-۴: باغ گیاه شناسی ملی ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۳-۴: باغ گیاهی مونترال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۳-۴: باغ گیاهی آتلانتا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۴-۳-۴: باغ ای دن ( باغ بهشت ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۴-۴: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

فصل ۵:  نمونه هایی از ساختمان های مشابه

۱-۵: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۱-۱-۵: معرفی ساختمان بیوسنترم پیتر آیزنمن……………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۲-۱-۵: انستیتو تحقیقات ملکولی مکس پلانت……………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۱-۵- مرکز تحقیقات سرطان لوی………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۵: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

فصل ۶: اجزای تشکیل دهنده پارک علمی تفریحی ژنتیک

۱-۶: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۲-۶: فضاهای عمومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۱-۲-۶:فضای سبز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۲-۶: محوطه بازی کودکان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۲-۶: رستوران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۶: سالن اجتماعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۵-۲-۶: کتابخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۶-۲-۶: بخش اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۷-۲-۶: فروشگاه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۳-۶: فضاهای اختصاصی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۱-۳-۶: ژنتیک گیاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۲-۳-۶: ژنتیک جانوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۳-۶: ژنتیک انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۳-۶: ژنتیک ریزسازواره ها ( میکروارگانیسم ها )………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۶: فضاهای مشترک با بخش اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

بخش ۲ : طراحی

فصل ۱ :  روند طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

فصل ۲: بررسی سایت انتخاب شده…………………………………………………………………………………………………………۷۸

پیوندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی پارک علمی – تفریحی ژنتیک

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۸۱

حجم فایل:۵ مگابایت

قیمت قبل از تخفیف 35000 تومان

———————————————————————————

مطالعات طراحی پارک علمی-تفریحی،پایان نامه پارک علمی تفریحی ژنتیک،رساله پارک علمی تفریحی ژنتیک

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن