کدهای کوتاه

[symple_heading type=”h2″ title=”نقشه گوگل” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”][symple_googlemap title=”Envato Office” location=”2 Elizabeth St, Melbourne Victoria 3000 Australia” zoom=”10″ height=250]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”دکمه ها” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_button color=”gray” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=””]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”black” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=””]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”red” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=””]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”orange” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=””]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”blue” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=””]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”rosy” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=””]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”pink” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=”2px”]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”green” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=”4px”]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”brown” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=”5px”]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”purple” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=”10px”]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”gold” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=”20px”]دکمه[/symple_button] [symple_button color=”teal” url=”#” title=”I am button” target=”blank” border_radius=”40px”]دکمه[/symple_button]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”جعبه” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
مطالب نمونه
[/symple_box]

[symple_box color=”gray” text_align=”center” width=”100%” float=”none”]
مطالب نمونه
[/symple_box]

[symple_box color=”green” text_align=”right” width=”100%” float=”none”]
مطالب نمونه
[/symple_box]

[symple_box color=”red” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
مطالب نمونه
[/symple_box]

[symple_box color=”yellow” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
مطالب نمونه
[/symple_box]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”پرگار مستقیم” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[symple_divider style=”dashed” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[symple_divider style=”dotted” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[symple_divider style=”double” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[symple_divider style=”fadein” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[symple_divider style=”fadeout” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”مهارتها” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_skillbar title=”تم ورد پرس” percentage=”59″ color=”#adcfa”]

[symple_skillbar title=”طراحی و توسعه” percentage=”59″ color=”#5EE4C3″]

[symple_skillbar title=”آهنگساز موسیقی” percentage=”91″ color=”#FF6161″]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”پستی” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_toggle title=”این است به عنوان ضامن شما ۱”] تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند [/symple_toggle]

[symple_toggle title=”این است به عنوان ضامن شما ۲”] تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند [/symple_toggle]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”آکاردئون” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_accordion]
[symple_accordion_section title=”بخش ۱ class=”short_text” lang=”fa” tabindex=”-1″> class=”hps”بخش ۱”]
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند .
[/symple_accordion_section]
[symple_accordion_section title=”بخش ۱“]
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند .
[/symple_accordion_section]
[symple_accordion_section title=”بخش ۱“]
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند .
[/symple_accordion_section]
[/symple_accordion]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”زبانه ها” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_tabgroup]
[symple_tab title=”تب اول“]
تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد.
[/symple_tab]
[symple_tab title=”تب دوم“]
تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند
[/symple_tab]
[/symple_tabgroup]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”جدول قیمت گذاری ۲ ستون” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_pricing_table]
[symple_pricing size=”one-half” plan=”رایگان” cost=”ت۰” per=”در ماه” button_url=”#” button_text=”ثبت نام” button_color=”gold” button_border_radius=”” button_target=”self” button_rel=”nofollow” position=””]

 • ۳۰GB ذخیره سازی
 • ۵۱۲MB رام
 • ۱۰ پایگاه های داده
 • ۱,۰۰۰ ایمیل
 • ۲۵GB پهنای باند

[/symple_pricing]

[symple_pricing size=”one-half” position=”last” featured=”yes” plan=”اصلی” cost=”ت۱۹٫۹۹” per=”هر ماه” button_url=”#” button_text=”ثبت نام” button_color=”gold” button_border_radius=”” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۳۰GB ذخیره سازی
 • ۵۱۲MB رام
 • ۱۰ پایگاه های داده
 • ۱,۰۰۰ ایمیل
 • ۲۵GB پنای باند

[/symple_pricing]
[/symple_pricing_table]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”جدول قیمت گذاری ۳ ستون” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_pricing_table]
[symple_pricing size=”one-third” plan=”رایگان” cost=”ت۰” per=”هر ماه” button_url=”#” button_text=”ثبت نام” button_color=”gold” button_border_radius=”” button_target=”self” button_rel=”nofollow” position=””]

 • ۳۰GBذخیره سازی
 • ۵۱۲MB ام
 • ۱۰ پایگاه های داده
 • ۱,۰۰۰ ایمیل
 • ۲۵GB پهنای باند

[/symple_pricing]

[symple_pricing size=”one-third” featured=”yes” plan=”اصلی” cost=”ت۱۹٫۹۹” per=”هر ماه” button_url=”#” button_text=”ثبت نام” button_color=”gold” button_border_radius=”” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۳۰GB ذخیره سازی
 • ۵۱۲MB ام
 • ۱۰ پایگاه های داده
 • ۱,۰۰۰ ایمیل
 • ۲۵GB پهنای باند

[/symple_pricing]

[symple_pricing size=”one-third” position=”last” plan=”VIP” cost=”ت۹۹” per=”هر ماه” button_url=”#” button_text=”ثبت نام” button_color=”gold” button_border_radius=”” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۳۰GB ذخیره سازی
 • ۵۱۲MB رام
 • ۱۰ پایگاه های داده
 • ۱,۰۰۰ ایمیل
 • ۲۵GB پهنای باند

[/symple_pricing]
[/symple_pricing_table]

 

[symple_heading type=”h2″ title=”ستونها” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

[symple_column size=”one-half” position=”first”]
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند .
[/symple_column][symple_column size=”one-half” position=”last”]
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند ..
[/symple_column]

 

[symple_column size=”one-third” position=”first”] طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند ..[/symple_column][symple_column size=”one-third” position=”first”] طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند ..[/symple_column][symple_column size=”one-third” position=”last”] طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند ..[/symple_column]

 

[symple_column size=”one-fourth” position=”first”]و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.! [/symple_column][symple_column size=”one-fourth” position=”first”]و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند. [/symple_column][symple_column size=”one-fourth” position=”first”]و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.! [/symple_column][symple_column size=”one-fourth” position=”last”]و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند. [/symple_column]

 

[symple_column size=”one-fifth” position=”first”] تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. [/symple_column][symple_column size=”one-fifth” position=”first”] تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. [/symple_column][symple_column size=”one-fifth” position=”first”] تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد.g [/symple_column][symple_column size=”one-fifth” position=”first”] تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. [/symple_column][symple_column size=”one-fifth” position=”last”] تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. [/symple_column]

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن