رساله های کارشناسی معماری

مطالعات طراحی ترمینال مسافربری ۱۲۰ صفحه،به همراه نقشه های اتوکدی کامل

کد محصول:۰۲۱

مطالعات طراحی ترمینال مسافربری،به همراه نقشه های اتوکدی کامل

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی ترمینال مسافربری

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۲۰

حجم فایل:۲۱ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

 

قیمت قبل از تخفیف 44000 تومان

—————————————————————————————–

فهرست مطالب

تقدیر وتشکر                                                                                                                             ۱

چکیده                                                                                                                          ۲              مقدمه                                                                                                                                   ۳

فصل اول : کلیات

  1. تعریف پروژه                                                                                                                               ۸
  2. ضرورت پروژه                                                                                                                              ۹
  3. علت انتخاب موضوع                                                                                                                    ۱۰
  4. اهداف پروژه                                                                                                                              ۱۱

فصل دوم :مطالعات پایه

۲-۱ سیستم حمل ونقل                                                                                                               ۱۴

۲-۱-۱ اجزاء سیستم حمل ونقل                                                                                                    ۱۴

۲-۱-۱-۱ سازه های زیربنایی                                                                                                        ۱۵

۲-۱-۱-۲ ناوگان حمل ونقل                                                                                                         ۱۵

۲-۱-۱-۳ استفاده کنندگان از سیستم                                                                                             ۱۵

۲-۱-۱-۴ پرسنل اداره کننده                                                                                                        ۱۵

۲-۱-۲ تقسیم بندی پایانه های مسافربری                                                                                        ۱۶

۲-۱-۲-۱ تقسیم بندی از لحاظ نوع وسیله نقلیه                                                                                ۱۶

۲-۱-۲-۲  تقسیم بندی از لحاظ حوزه عملیات                                                                                   ۱۶

۲-۱-۲-۳  تقسیم بندی از لحاظ نحوه استفاده                                                                                    ۱۶

۲-۱-۲-۴  تقسیم بندی از لحاظ اصول طراحی و برنامه ریزی                                                                 ۱۶

۲-۱-۲-۴-۱ پایانه های متمرکز                                                                                                     ۱۷

۲-۱-۲-۴-۲ پایانه های نیمه متمرکز                                                                                             ۱۷

۲-۱-۲-۴-۳ پایانه های غیر متمرکز                                                                                             ۱۸ 

۲-۲ سیستم های قابل استفاده در ترمینال های بین شهری                                                              ۱۸    

۲-۲-۱ ترمینال تک بنایی                                                                                                      ۱۸     

۲-۲-۱-۱ ترمینال های متمرکز                                                                                                 ۲۰   

۲-۲-۱-۲ ترمینال های شعاعی                                                                                                  ۲۰

۲-۲-۱-۳ ترمینال های خطی                                                                                                     ۲۰  

۲-۲-۲ ترمینال های سلولی                                                                                                          ۲۰  ۲-۲-۲-۱ ترمینال های سلولی خطی                                                                                               ۲۱

۲-۲-۲-۲ ترمینال های سلولی متمرکز                                                                                             ۲۲

۲-۲-۲-۳ ترمینال های سلولی شعاعی                                                                                             ۲۲

۲-۳ بررسی ویژه گی های ترمینال های بین شهری                                                                              ۲۳

۲-۳-۱ دسترسی به ترمینال                                                                                                          ۲۳

۲-۳-۲ حرکت در  ترمینال                                                                                                          ۲۴

۲-۳-۳ ارتباطات بیرونی                                                                                                               ۲۵

۲-۳-۴ اجزاءاصلی و روابط کلی بین آنها                                                                                            ۲۶

۲-۳-۵ بررسی سیستم های ورود وخروج مسافر                                                                            ۲۸     

۲-۳-۵-۱ سادگی سیستم های ورود و خروج                                                                                     ۲۹

۲-۳-۵-۲ جدابودن سیستم ورود از سیستم خروج                                                                              ۲۹

۲-۳-۵-۳ استقرار واحدهای اطلاعاتی                                                                                              ۲۹

۲-۳-۵-۴ پیش بینی انبار توشه                                                                                                     ۳۰

۲-۳-۵-۵ فضاهای خدماتی و سرویس                                                                                              ۳۰

۲-۳-۵-۶ شیوه طراحی ورودی و خروجی                                                                                        ۳۰

۲-۳-۵-۷ ارتباط سیستم ورود و خروج با سیستم درون شهری                                                                ۳۱

۲-۳-۵-۸ فضای انتظامات                                                                                                            ۳۱

۲-۳-۵-۹ سیستم ورود و خروج                                                                                                   ۳۱ 

۲-۳-۶ نتیجه گیری                                                                                                                   ۳۱

۲-۴ فضایابی براساس مشخص نمودن نیازهای مسافران                                                                         ۳۳

۲-۴-۱ نیازهای افراد                                                                                                                   ۳۳

۲-۴-۱-۱ گروه گیرندگان خدمات                                                                                                  ۳۳

۲-۴-۱-۲ گروه ارائه کنندگانخدمات                                                                                               ۳۳

۲-۴-۲ نیازهای کلی ترمینال مسافربری                                                                                           ۳۳

۲-۴-۲-۱ نیاز به ارتباط                                                                                                               ۳۳

۲-۴-۲-۲ نیاز به سیستم مدیریت و سرپرستی                                                                                    ۳۴

۲-۴-۲-۳ نیاز به امنیت و برقراری نظم                                                                                             ۳۴

۲-۴-۲-۳-۱ امنیت و نظم درون ترمینال                                                                                          ۳۵

۲-۴-۲-۳-۲ امنیت سفر                                                                                                             ۳۵

۲-۴-۲-۳-۳ امنیت و نظم در راههای درون سایت                                                                               ۳۵

۲-۴-۲-۴ نیاز به حریم                                                                                                                ۳۵

۲-۴-۲-۴-۱ گروه گیرندگان خدمات                                                                                               ۳۶

۲-۴-۲-۴-۲ مسافران ورودی و استقبال کنندگان                                                                               ۳۷

۲-۴-۲-۴-۳ مسافران خروجی و مشایعت کنندگان                                                                            ۳۷

۲-۴-۲-۴-۴ گروه ارائه کنندگان خدمات                                                                                          ۳۸

۲-۴-۲-۴-۵ بخش سرپرستی و مدیریت ترمینال                                                                                 ۳۹

۲-۴-۳ نیازهای بخش سرپرستی مدیریت ترمینال                                                                             ۳۹ 

۲-۴-۳-۱ تعاونیهای مسافربری                                                                                                    ۴۰ 

۲-۴-۳-۲ بخش نگهداری و سرویس اتوبوس های برون شهری                                                               ۴۱

۲-۴-۳-۳ توقفگاه رانندگان                                                                                                        ۴۲  

۲-۴-۳-۴ بخش غرفه های تجاری                                                                                                  ۴۳

۲-۴-۳-۴-۱ نیازهای اولیه غرفه های تجاری                                                                                      ۴۴

۲-۴-۳-۴-۲ فضاهای مورد نیاز غرفه های تجاری                                                                              ۴۴ 

۲-۴-۵ بخش بنیادها ،نهادها وارگانها                                                                                               ۴۵

۲-۵ استانداردها                                                                                                                        ۴۶

۲-۵-۱ استانداردهای فرد پیاده                                                                                                      ۴۶

۲-۵-۲ استانداردهای چرخ دستی حمل بار                                                                                        ۴۷

۲-۵-۳ استانداردهای صندلی چرخدار                                                                                              ۴۸

۲-۵-۴ استاندارد اتوبوسهای برون شهری و درون شهری                                                                        ۴۸

۲-۵-۴-۱ ابعاد اتوبوس و حداقل شعاع گردش اتوبوس                                                                          ۴۸

۲-۵-۴-۲ ابعاد لازم جهت پارکینگ اتوبوس                                                                                       ۵۰

۲-۵-۴-۳ ابعاد و اندازه انواع سکوی پهلوگیری اتوبوسهای برون شهری                                                       ۵۰

۲-۵-۴-۴ فضای پارکینگ                                                                                                            ۵۱

۲-۵-۵ قوانین و مقررات پارکینگ اتوبوسهای شخصی                                                                           ۵۲

۲-۵-۵-۲ ابعاد جاپارک                                                                                                               ۵۵

فصل سوم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی

۳-بررسی چند نمونه از پایانه های داخلی و خارجی                                                                              ۵۷

۳-۱ ترمینال جنوب                                                                                                                    ۵۸

۳-۲ طرح ترمینال اردبیل                                                                                                             ۶۱

۳-۳ ترمینال غرب تهران                                                                                                              ۶۲

۳-۴ ترمینال کاوه اصفهان                                                                                                            ۶۴

۳-۵ ترمینال موقت شرق تهران                                                                                                      ۶۵

۳-۶ ترمینال اتوبوسرانی شهر نیویورک                                                                                             ۶۷

۳-۷ ترمینال مسافربری در مراکش                                                                                                  ۷۰

۳-۸ ترمینال مسافربری در پارمای ایتالیا                                                                                           ۷۱

۳-۹ پایانه مسافربری کایاما – ژاپن                                                                                                  ۷۱

۳-۱۰نتیجه گیری                                                                                                                      ۷۲

فصل چهارم :مطالعات محیطی

۴-پیشینه تاریخی استان تهران                                                                                                      ۷۷

۴-۱-۱تهران                                                                                                                             ۷۷

۴-۱-۲ نژاد                                                                                                                              ۷۸

۴-۱-۳ مذهب                                                                                                                          ۷۹

۴-۱-۴ پیشینه تاریخی تهران                                                                                                        ۷۹

۴-۲ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان تهران                                                                     ۰ ۸

۴-۲-۱ مختصات جغرافیایی استان تهران                                                                                          ۸۱

۴-۲-۲ تقسیم بندی استان تهران از نظر پستی و بلندی                                                                        ۸۱

۴-۲-۲-۱ کوهستانی                                                                                                                   ۸۲

۴-۲-۲-۲ پایکوهی                                                                                                                     ۸۲

۴-۲-۲-۳ دشت ها                                                                                                                     ۸۲

۴-۲-۳ تقسیم بندی شهرستان تهران از نظر پستی و بلندی                                                                 ۸۴

۴-۳ جمعیت استان تهران                                                                                                            ۸۵

۴-۳-۱ تراکم جمعیت استان تهران                                                                                               ۸۵

۴-۴ عوامل طبیعی                                                                                                                     ۸۶

۴-۵ عوامل انسانی                                                                                                                      ۸۶

۴-۶ عوامل اداری – سیاسی                                                                                                          ۸۶

۴-۷ عوامل صنعتی                                                                                                                     ۸۷

۴-۸ جمعیت تهران                                                                                                                    ۸۸

۴-۹ مهاجرت                                                                                                                           ۸۸

۴-۱۰ مطالعات اقلیمی استان تهران                                                                                                 ۹۰

۴-۱۰-۱ شرایط آب وهوایی و اقلیمی استان تهران                                                                               ۹۰

۴-۱۰-۱-۱ کویر یا دشت کویر                                                                                                       ۹۰

۴-۱۰-۱-۲ رشته کوههای البرز                                                                                                      ۹۰

۴-۱۰-۱-۳ بادهای مرطوب و باران زای غربی                                                                                    ۹۰

۴-۱۰-۲ اقلیم های استان تهران                                                                                                     ۹۰

۴-۱۰-۲-۱ اقلیم ارتفاعات شمالی                                                                                                   ۹۰

۴-۱۰-۲-۲ اقلیم کوهپایه                                                                                                             ۹۱

۴-۱۰-۳ شرایط آب وهوایی و اقلیمی تهران                                                                                       ۹۱

۴-۱۰-۳-۱ دما                                                                                                                         ۹۱

۴-۱۰-۳-۲ بارندگی                                                                                                                    ۹۲

۴-۱۰-۳-۳ یخبندان                                                                                                                   ۹۲

۴-۱۰-۳-۴ باد                                                                                                                          ۹۳

۴-۱۰-۴ اهداف طراحی اقلیمی                                                                                                      ۹۴

فصل پنجم : برنامه فیزیکی

۵- برنامه فیزیکی                                                                                                                       ۹۸

۵-۱-۱ تعداد سکوی لازم جهت مسافرین خروجی                                                                               ۹۹

۵-۱-۲ تعداد سکوی لازم مسافرین ورودی                                                                                        ۹۹

۵-۱-۳ محاسبه سطح اختصاص یافته جهت سکوهای ورودی و خروجی                                                     ۹۹

۵-۲ ساختمان ترمینال                                                                                                           ۱۰۰

۵-۲-۱ سالن انتظار اصلی                                                                                                     ۱۰۰

۵-۲-۲ غرفه های فروش بلیط                                                                                                 ۱۰۰

۵-۲-۳ غرفه های بانک                                                                                                          ۱۰۱

۵-۲-۴ رستوران                                                                                                                  ۱۰۱

۵-۲-۵ سالن تلویزیون                                                                                                          ۱۰۲

۵-۲-۶ غرفه مطبوعات                                                                                                          ۱۰۲

۵-۲-۷ واحد پست و تلفن برون شهری                                                                                      ۱۰۲   

۵-۲-۸ کیوسکهای تلفن شهری                                                                                                ۱۰۲

۵-۲-۹ غرفه تاکسی سرویس                                                                                                  ۱۰۲ 

۵-۲-۱۰ نمازخانه                                                                                                                ۱۰۲ 

۵-۲-۱۰-۱ وضوخانه                                                                                                            ۱۰۳

۵-۲-۱۰-۲ کفش کن                                                                                                         ۱۰۳  

۵-۲-۱۱ دفتر حفاظت پلیس                                                                                                ۱۰۳

۵-۲-۱۲ دفتر حفاظت سپاه                                                                                                   ۱۰۳ 

۵-۲-۱۳ دفتر اصلی نظافت                                                                                                    ۱۰۳ 

۵-۲-۱۴ اطاق کارگران نظافت                                                                                                 ۱۰۳

۵-۲-۱۵ انبار وسایل نظافت                                                                                                  ۱۰۳  

۵-۲-۱۶ سرویس های بهداشتی                                                                                              ۱۰۳  

۵-۲-۱۷ دفتر روابط عمومی                                                                                                   ۱۰۳ 

۵-۲-۱۸ قسمت امانات بار وتوشه                                                                                             ۱۰۳ 

۵-۲-۱۹ درمانگاه                                                                                                               ۱۰۴ 

۵-۲-۲۰ خدمات تجاری                                                                                                       ۱۰۴ 

۵-۲-۲۱ خدمات اداری                                                                                                       ۱۰۴   

۵-۲-۲۲ خدمات اتوبوس ها                                                                                                    ۱۰۵

۵-۲-۲۲-۱ پمپ گازوئیل                                                                                                     ۱۰۵ 

۵-۲-۲۲-۲ باس واش                                                                                                         ۱۰۶  

۵-۲-۲۲-۳ توشویی                                                                                                              ۱۰۶

۵-۲-۲۲-۴ خدمات فنی                                                                                                       ۱۰۶

۵-۲-۲۲-۵ تنظیم موتور                                                                                                     ۱۰۷

۵-۲-۲۲-۶ فیلتر کشی                                                                                                         ۱۰۷

۵-۲-۲۳ خدمات جنبی                                                                                                         ۱۰۷

۵-۲-۲۴ اقامتگاه رانندگان                                                                                                      ۱۰۸

۵-۲-۲۵ غذاخوری رانندگان                                                                                                   ۱۰۸ 

۵-۲-۲۶ قسمت تعمیر و نگهداری ترمینال                                                                                   ۱۰۹

۵-۲-۲۷ پارکینگ تاکسی                                                                                                      ۱۱۰ 

۵-۲-۲۸ پارکینگ وسایل نقلیه شخصی                                                                                     ۱۱۰ 

۵-۲-۲۹ پارکینگ و متحدثات روباز                                                                                          ۱۱۰

۵-۲-۳۰ پارکینگ کارکنان ترمینال                                                                                           ۱۱۱

۵-۲-۳۱ پارکینگ اتوبوسهای برون شهری                                                                                   ۱۱۱ 

فصل ششم:تحلیل سایت

۶-۱تحلیل  سایت                                                                                                                   ۱۱۴

۶-۲موقعیت سایت                                                                                                                                   ۱۱۵

۶۳مزیت ها                                                                                                                                         ۱۱۹ 

فصل هفتم :کانسپت طرح                                                                                                                   

۱-۷ کانسپت و ایده                                                                                                                  ۱۲۰

۷-۲ اشکال هندسی طرح                                                                                                         ۱۲۱

۷-۳  اتوودهای اولیه طرح                                                                                                         ۱۲۲

۷-۴اسکیس نهایی طرح                                                                                           ۱۲۳

منابع و مآخذ

منابع ومآخذ                                                                                                                          ۱۲۴

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی ترمینال مسافربری

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۲۰

حجم فایل:۲۱ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

  قیمت قبل از تخفیف 44000 تومان

—————————————————————————————–

مطالعات طراحی ترمینال مسافربری ،نقشه های اتوکدی پایان نامه ترمینال مسافربری،رساله پایان نامه ترمینال مسافربری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن