رساله های کارشناسی ارشد معماری

مطالعات طراحی مجموعه کنسرت هال با رویکرد پایدار،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

کد محصول:۰۱۰

مطالعات طراحی مجموعه کنسرت هال با رویکرد پایدار،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

فهرست

۱ فصل اول:مبانی نظری معماری  

۱-۱ پایداری و معماری پایدار,توسعه پایدار. ۱

۱-۱-۱ تعریف معماری پایدار,توسعه پایدار. ۱

۱-۱-۲ تاریخچه. ۳

۱-۱- ۳ اصول معماری پایدار. ۴

۱-۱-۴ شاخص های کلیدی در پایداری محیط.. ۵

۱-۲ انرژی خورشیدی.. ۶

۱-۳ اکوتک,معرفی آثار برجسته و معماران معروف(راجرز,پیانو,فاستر,کن یینگ) ۷

۱-۳-۱ اصول و مبانی معماری اکوتک۸

۱-۴ معماری سبز. ۸

۱-۴-۱ معماری سبز چیست؟. ۹

۱-۴-۲ بام سبز. ۱۴

۱-۴-۳ معماری ارگانیک۱۷

۱-۵ مصالح هوشمند  و نقش آن در بهینه سازی مصرف انرژی.. ۱۸

۱-۵-۱ مصالح هوشمند. ۱۹

۱-۵-۲ طبقه بندی مصالح هوشمند. ۱۹

۱-۵-۳ کاربردهاى مصالح هوشمند در معمارى.. ۲۱

۱-۵-۴ ساختمان هوشمند. ۲۹

۱-۶ معرفی آثار. ۳۲

۱-۷ پیشینه ی تاریخی خانه های سنتی ایران. ۴۶

۱-۷-۱ خانه های سنتی ایران. ۴۶

۱-۷-۲ ویژگی های معماری خانه های ایرانی.. ۴۸

۱-۷-۳ انرژی زمین.. ۴۹

۱-۷-۴ درونگرایی در معماری ایرانی.. ۴۹

۱-۸ راهکارهای اقلیمی برای معماری ایران. ۵۰

۱-۸-۱ معماری مناطق سرد و کوهستانی.. ۵۰

۱-۸-۲ معماری مناطق معتدل و مرطوب.. ۵۰

۱-۸-۳ معماری مناطق گرم و خشک۵۱

۱-۸-۴ معماری مناطق گرم و مرطوب.. ۵۲

۱-۸-۵ معماری بومی.. ۵۳

۱-۹ شناخت موضوع. ۵۳

۱-۹-۱ سیر تکاملی سالنهای کنسرت به روایت تصویر. ۵۳

۱-۱۰ منابع. ۶۵

۲ فصل دوم:شناخت مکان    ۶۹

۲-۱ تهران  ۶۹

۲-۱-۱ تاریخچه. ۶۹

۲-۱-۲ تحلیل سایت۷۷

۲-۲ منابع………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۳ فصل سوم:نمونه موردی ۸۱

۳-۱ خارجی…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۱-۱ خانه اپرای سیدنی.. ۸۱

۳-۱-۲ تالار کنسرت والت دیسنی.. ۹۱

۳-۱-۳ سالن کنسرت.. ۹۳

۳-۲ ایرانی   ۹۶

۳-۲-۱ سالن همایش برج میلاد. ۹۶

۳-۲-۲ تالار وحدت.. ۱۰۲

۳-۳         منابع. ۱۰۷

۴ فصل چهارم:ضوابط و استانداردها    ۱۰۸

۴-۱ فضاهای عمومی‌.. ۱۰۸

۴-۱-۱ ورودی و گیشه. ۱۰۸

۴-۱-۲ سالن انتظار. ۱۰۸

۴-۱-۳ بوفه و رستوران. ۱۰۸

۴-۱-۴ راهروها ۱۰۹

۴-۱-۵ سرویس‌های بهداشتی.. ۱۰۹

۴-۱-۶ فضای اداری.. ۱۰۹

۴-۱-۷ صحنه. ۱۰۹

۴-۱-۸ فضای حرکتی(حفره ارکستر) ۱۱۲

۴-۱-۹ فضای پشت و کنار صحنه. ۱۱۲

۴-۱-۱۰ ارکسترا ۱۱۲

۴-۱-۱۱ جایگاه رهبر ارکستر. ۱۱۲

۴-۱-۱۲ پرده صحنه. ۱۱۲

۴-۱-۱۳ پشت صحنه. ۱۱۳

۴-۱-۱۴ استودیوی ضبط.. ۱۱۴

۴-۱-۱۵ کنترل نور و صدا ۱۱۴

۴-۱-۱۶ جایگاه شنوندگان. ۱۱۵

۴-۱-۱۷ حرکت در سالن‌ها ۱۱۶

۴-۱-۱۸ استانداردهای طراحی سالن‌ها ۱۱۷

۴-۱-۱۹ اتاق گروه موسیقی.. ۱۱۸

۴-۱-۲۰ اتاق استراحت گروه ۱۱۸

۴-۱-۲۱ اتاق مطالعه. ۱۱۹

۴-۱-۲۲ اتاق مصاحبه. ۱۱۹

۴-۲ اکوستیک    ۱۱۹

۴-۲-۱ اکوستیک چیست ؟. ۱۱۹

۴-۲-۲ اکوستیک در ایران. ۱۱۹

۴-۲-۳ آکوستیک در معماری.. ۱۱۹

۴-۲-۴…………………………………………………………………………………………………………… فرم. ۱۲۱

۴-۲-۵ آکوستیک در سالن موسیقی.. ۱۲۳

۴-۲-۶ اکوستیک در سالن تئاتر. ۱۲۴

۴-۲-۷ موج های صوتی.. ۱۲۵

۴-۲-۸ بلندای کافی.. ۱۲۸

۴-۲-۹ پخش صدا ۱۲۹

۴-۳         منابع. ۱۳۰

۵ فصل پنجم:برنامه فیزیکی  ۱۳۱

۵-۱ بخش های مختلف مجموعه. ۱۳۱

۵-۲ بخش اداری.. ۱۳۱

۵-۲-۱ سیرکولاسیون. ۱۳۱

۶ فصل ششم:روند طراحی    ۱۴۵

۶-۱ کاربرد خطوط منحنی و نرم. ۱۴۵

۶-۲ احترام به طبیعت اطراف سایت    ۱۴۵

۶-۳ فراز و فرود موجود در موسیقی و تلفیق آن با فرم. ۱۴۵

۶-۴ حرکت و فرمی سیال. ۱۴۶

۶-۵ فضاهای خالی در موسیقی(سکوت در موسیقی)یاد آور حیاط های مرکزی   ۱۴۶

۶-۶ کانسپت نهایی.. ۱۴۶

۶-۷انعکاس در آب   ۱۴۷

۶-۸فرم پلان  ۱۴۸

۶-۹ایده های به کار برده شده در طرح همپای معماری پایدار  ۱۴۹

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

فهرست شکل ها

        فصل اول

شکل ‏۱‑۱: : ورق های خورشیدی روی بام و نحوه ذخیره و انتقال انرژی به ساختمان        شکل ‏۱‑۲: استفاده از ورق های خورشیدی در نمای ساختمان. ۶

شکل ‏۱‑۳: پنجره های کوچک برای تهویه طبیعی          شکل ‏۱‑۴: سیستم گرمایشی کار گذاشته شده در کف ساختمان  ۶

شکل ‏۱‑۵: ساختمان خورشیدی دانشگاه علم و صنعت ایران. ۷

شکل ‏۱‑۶:نمایی از معماری در آینده ۹

شکل ‏۱‑۷:دانشگاه             شکل ‏۱‑۸:نخستین شهر بدون کربن و ضایعات.. ۱۰

شکل ‏۱‑۹: نخستین شهر بدون کربن و ضایعات         شکل ‏۱‑۱۰:نمایی از بالای شهر. ۱۰

شکل ‏۱‑۱۱: استفاده از پنجره های دو جداره و تاثیر آن بر تهویه مناسب در فصل های مختلف۱۱

شکل ‏۱‑۱۲: استفاده غیر مستقیم و منطقه ای انرژی ژوئوترمال توسط پمپاژ گرمای حاصل از منابع زیر زمینی.. ۱۳

شکل ‏۱‑۱۳: نمونه ای از بازیافت یک ماده و کاربرد دوباره ۱۳

شکل ‏۱‑۱۴: شرکت Mountain Equipment                    شکل ‏۱‑۱۵:خانه های سنتی.. ۱۵

شکل ‏۱‑۱۶وشکل ‏۱‑۱۷:دیتایل بام سبز. ۱۷

شکل ‏۱‑۱۸: عدم اجازه ورود به نور ماورا بنفش و مادون قرمز به درون ساختمان در یک روز گرم. ۲۳

شکل ‏۱‑۱۹:شیشه های هوشمند. ۲۵

شکل ‏۱‑۲۰: تصویر شبیه سازی شده از شیشه های الکتروکرومیک۲۵

شکل ‏۱‑۲۱: از شیشه های الکتروکرومیک می توان برای داشتن محیط های مجزا استفاده کرد. ۲۶

شکل ‏۱‑۲۲: نمایش نحوه عملکرد شیشه های الکتروکرومیک۲۶

شکل ‏۱‑۲۳:پوسته دو لایه. ۲۹

شکل ‏۱‑۲۴: ریچارد راجرز. ۳۲

شکل ‏۱‑۲۵: مرکز ژرژپمپیدو. ۳۲

شکل ‏۱‑۲۶: مرکز ژرژپمپیدو                    شکل ‏۱‑۲۷:نمایی از مرکز ژرژپمپیدو. ۳۳

شکل ‏۱‑۲۸: مرکز ژرژپمپیدو         شکل ‏۱‑۲۹: مرکز ژرژپمپیدو. ۳۳

شکل ‏۱‑۳۰: ماکت مرکز ژرژپمپیدو         شکل ‏۱‑۳۱: مرکز ژرژپمپیدو. ۳۴

  شکل ‏۱‑۳۲: برج اداری Lloyd’s of London. 34

شکل ‏۱‑۳۳:اسکیس فرودگاه باراهاس مادرید. ۳۵

شکل ‏۱‑۳۴:  فولاد پیش ساخته. ۳۵

شکل ‏۱‑۳۵:نمایی از سازه های درختی.. ۳۵

شکل ‏۱‑۳۶:سازه های درختی       شکل ‏۱‑۳۷سقف پوشیده از بامبو. ۳۶

شکل ‏۱‑۳۸:رنزو پیانو. ۳۶

شکل ‏۱‑۳۹: مرکز فرهنگی تیبائو در کالدونیای جدید که توسط رنزو پیانو طراحی شده است۳۶

شکل ‏۱‑۴۰: مرکز فرهنگی تیبائو        شکل ‏۱‑۴۱: مرکز فرهنگی تیبائو. ۳۷

شکل ‏۱‑۴۲:ماکت مرکز فرهنگی تیبائو      شکل ‏۱‑۴۳: ماکت مرکز فرهنگی تیبائو. ۳۷

شکل ‏۱‑۴۴: نمای کلی مرکز فرهنگی تیبائو در کالدونیای جدید. ۳۷

شکل ‏۱‑۴۵:آکادمی علوم کالیفرنیا ۳۸

شکل ‏۱‑۴۶:  افلاک نما و نورگیری داخل        شکل ‏۱‑۴۷: آکادمی علوم کالیفرنیا ۳۸

شکل ‏۱‑۴۸:ماکت مجموعه. ۳۹

شکل ‏۱‑۴۹:نمای داخلی از آکادمی علوم کالیفرنیا ۳۹

شکل ‏۱‑۵۰: آکادمی علوم کالیفرنیا ۳۹

شکل ‏۱‑۵۱:نرمن فاستر. ۴۰

شکل ‏۱‑۵۲: خرابه های رایشتاگ بعد از جنگ جهانی.. ۴۰

شکل ‏۱‑۵۳: استوانه آیینه ایی در زیر گنبد شیشه ایی     شکل ‏۱‑۵۴: سکو و دریچه هوا در بخش فوقانی گنبد. ۴۱

شکل ‏۱‑۵۵: نمای خارجی پارلمان آلمان       شکل ‏۱‑۵۶: صحن پارلمان آلمان. ۴۱

شکل ‏۱‑۵۷:گنبد پارلمان آلمان. ۴۲

شکل ‏۱‑۵۸:دفتر مرکزی سویس ری.. ۴۲

شکل ‏۱‑۵۹:تی هال لندن. ۴۳

شکل ‏۱‑۶۰: چگونگی ساخت یک ساختمان اکولوژیک۴۴

شکل ‏۱‑۶۱: تصاویر طبقه پنجم. ۴۴

شکل ‏۱‑۶۲: تصاویر طبقه چهارم. ۴۴

شکل ‏۱‑۶۳: تصاویر طبقه سوم. ۴۵

شکل ‏۱‑۶۴: تصاویر طبقه دوم. ۴۵

شکل ‏۱‑۶۵: تصاویر طبقه اول. ۴۵

شکل ‏۱‑۶۶: تصویر خارجی کل مجموعه. ۴۵

شکل ‏۱‑۶۷: اپیداروس – یونا ۵۴

شکل ‏۱‑۶۸: سالن تئاتر Aspendus دوره رومی         ‏۱‑۶۹:پلان سالن تئاترs Aspendu. 55

شکل ‏۱‑۷۰: کلزیوم –ایتالیا ۵۵

شکل ‏۱‑۷۱: بقایای Odeon of Agrippa       شکل ‏۱‑۷۲: Odeon of Agrippa در یونان. ۵۶

شکل ‏۱‑۷۳: طرحی از یک باسیلیکا ۵۶

شکل ‏۱‑۷۴: کلیسایBasilican  سنت پیتر ، رم ، ایتالیا ۵۷

شکل ‏۱‑۷۵: کلیسای سنت مارک – ونیز ۵۷

شکل ‏۱‑۷۶: کلیسای جامع سنت دنیس-پاریس۵۸

شکل ‏۱‑۷۷: تئاتر المپیک Vicenza ، ایتالیا (Breton, 1989) 59

شکل ‏۱‑۷۸: باربنینی پلازا – رم. ۶۰

شکل ‏۱‑۷۹: تئاتر Farnese ، پارما ، ایتالیا (Breton, 1989) 60

شکل ‏۱‑۸۰: Eisenstdadt Castle – Vienna. 61

شکل ‏۱‑۸۱: Crystal Palace. 62

شکل ‏۱‑۸۲:  اپرا هاوس واگنر در بایروث     شکل ‏۱‑۸۳:پلان اپرا هاوس واگنر. ۶۳

شکل ‏۱‑۸۴: Fogg Art Museum – harvard. 64

شکل ‏۱‑۸۵: تصویری از سن سالن کارنگی – نیویورک.. ۶۴

شکل ‏۱‑۸۶:والت دیزنی          شکل ‏۱‑۸۷: از نمای سالن والت دیزنی — لس آنجلس۶۵

فصل دوم

شکل ‏۲‑۱:نقشه استان تهران. ۷۰

شکل ‏۲‑۲:منطقه ۲۲. ۷۲

شکل ‏۲‑۳:مناطق ۲۲ گانه استان تهران. ۷۲

شکل ‏۲‑۴:محل قرارگیری سایت۷۷

شکل ‏۲‑۵:تحلیل سایت۷۷

شکل ‏۲‑۶:تحلیل سایت۷۸

شکل ‏۲‑۷:دید به دریاچه چیتگر. ۷۸

شکل ‏۲‑۸:دید به منظر شهری.. ۷۸

شکل ‏۲‑۹:دید به پارک جنگلی چیتگر. ۷۹

شکل ‏۲‑۱۰:دسترسی ها ۷۹

شکل ‏۲‑۱۱:خط آسمان شرقی.. ۷۹

شکل ‏۲‑۱۲:خط آسمان شمالی.. ۸۰

شکل ‏۲‑۱۳:خط آسمان جنوبی.. ۸۰

شکل ‏۲‑۱۴:خط آسمان غربی.. ۸۰

شکل ‏۲‑۱۵:استقرار ساختمان. ۸۰

فصل سوم

شکل ‏۳‑۱: خانه اپرای سیدنی در شب۸۱

شکل ‏۳‑۲: ساخت اپرای سیدنی استرالیا در سال ۱۹۶۶                شکل ‏۳‑۳:اپرای سیدنی.. ۸۱

شکل ‏۳‑۴:اپرای سیدنی.. ۸۲

شکل ‏۳‑۵:ورودی اپرا سیدنی.. ۸۲

شکل ‏۳‑۶:ساختمان اپرا ۸۳

شکل ‏۳‑۷: سالن کنسرت و تئاتر,دونیمکره حلزونی.. ۸۴

شکل ‏۳‑۸:سازه اپرا سیدنی.. ۸۵

شکل ‏۳‑۹:فضای داخلی اپرای سیدنی.. ۸۶

شکل ‏۳‑۱۰:دید به دریا و فضای داخلی اپرای سیدنی.. ۸۶

شکل ‏۳‑۱۱:سالن اپرا ۸۶

شکل ‏۳‑۱۲:سالن تئاتر. ۸۷

شکل ‏۳‑۱۳:سالن نمایش۸۷

شکل ‏۳‑۱۴:استودیو. ۸۸

شکل ‏۳‑۱۵:سالن انتظار. ۸۸

شکل ‏۳‑۱۶:اتاق چند منظوره اوتزان. ۸۸

شکل ‏۳‑۱۷وشکل ‏۳‑۱۸:پوسته حلزونی نمای اپرای سیدنی.. ۸۹

شکل ‏۳‑۱۹:پلان کلی اپرای سیدنی      شکل ‏۳‑۲۰:پلان سالن اپرا ۸۹

شکل ‏۳‑۲۱وشکل ‏۳‑۲۲:برش از ساختمان اپرا سیدنی.. ۹۰

شکل ‏۳‑۲۳:ریتم. ۹۰

شکل ‏۳‑۲۴وشکل ‏۳‑۲۵:حلقه های آکوستیک اکریلیکی.. ۹۱

شکل ‏۳‑۲۶:تالار کنسرت والت دیسنی.. ۹۱

شکل ‏۳‑۲۷: تالارکنسرت والت دیسنی در حین ساخت۹۲

شکل ‏۳‑۲۸: : تصویر ایزومتریک از تالار کنسرت والت دیسنی.. ۹۲

شکل ‏۳‑۲۹:نمای داخلی مجموعه. ۹۳

شکل ‏۳‑۳۰و ‏۳‑۳۱: تالار اصلی سالن کنسرت والت دیسنی.. ۹۳

شکل ‏۳‑۳۲: ورودی اصلی تالار کنسرت والت دیسنی.. ۹۴

شکل ‏۳‑۳۳: پانلهای تشکیل دهنده نما در تالار کنسرت والت دیسنی.. ۹۴

شکل ‏۳‑۳۴ و ‏۳‑۳۵: فضای داخلی تالار کنسرت والت دیسنی.. ۹۴

شکل ‏۳‑۳۶:پلان مجموعه. ۹۵

شکل ‏۳‑۳۷:سالن همایش های برج میلاد. ۹۶

شکل ‏۳‑۳۸وشکل ‏۳‑۳۹:لابی مجموعه. ۹۶

شکل ‏۳‑۴۰:سالن حافظ.. ۹۷

شکل ‏۳‑۴۱:سالن اصلی.. ۹۷

شکل ‏۳‑۴۲و ‏۳‑۴۳: سالن کنفرانس ۱۱۰ نفره ۹۹

شکل ‏۳‑۴۴و ‏۳‑۴۵: سالن کنفرانس ۶۶ نفره ۹۹

شکل ‏۳‑۴۶: سالن کنفرانس سعدی.. ۱۰۰

شکل ‏۳‑۴۷:سالن کنفرانس VIP. 100

شکل ‏۳‑۴۸:ورودی مجموعه. ۱۰۱

شکل ‏۳‑۴۹و ‏۳‑۵۰: پارکینگ طبقاتی.. ۱۰۱

شکل ‏۳‑۵۱:تالار وحدت.. ۱۰۲

شکل ‏۳‑۵۲:ورودی مجموعه. ۱۰۲

شکل ‏۳‑۵۳:آدرس تالار وحدت.. ۱۰۲

شکل ‏۳‑۵۴:تالار وحدت.. ۱۰۳

شکل ‏۳‑۵۵:تالار وحدت.. ۱۰۴

شکل ‏۳‑۵۶:سن.. ۱۰۷

فصل چهارم

شکل ‏۴‑۱:نسبت های اندازه ها در سالن های قدیمی.. ۱۱۰

شکل ‏۴‑۲:پهنای سالن.. ۱۱۰

شکل ‏۴‑۳:صحنه های بالابر. ۱۱۱

شکل ‏۴‑۴:دید به صحنه. ۱۱۶

شکل ‏۴‑۵:شکل سقف و انعکاس صدا ۱۱۷

شکل ‏۴‑۶:فاصله صندلی ها ۱۱۸

شکل ‏۴‑۷:فاصله صندلی ها ۱۱۸

شکل ‏۴‑۸:موج های صوتی.. ۱۲۵

شکل ‏۴‑۹:وجود بالکن ها در برگشت امواج.. ۱۲۵

شکل ‏۴‑۱۰:امواج صوتی در یک سالن دایره شکل.. ۱۲۶

شکل ‏۴‑۱۱:سالن هایی با سطوح بازتابنده ۱۲۶

شکل ‏۴‑۱۲:سالن با سطوح بازتابنده ۱۲۷

شکل ‏۴‑۱۳:شکل سقف در آکوستیک صدا ۱۲۷

شکل ‏۴‑۱۴:سالن بهینه شده امروزی.. ۱۲۷

شکل ‏۴‑۱۵:بازتابنده های سقفی.. ۱۲۷

شکل ‏۴‑۱۶:انعکاس در سالن های بادبزنی.. ۱۲۸

شکل ‏۴‑۱۷:بازتابنده های صوتی.. ۱۲۸

شکل ‏۴‑۱۸:زاویه صندلی ها ۱۲۸

شکل ‏۴‑۱۹:بازتاب از سقف مسطح.. ۱۲۹

شکل ‏۴‑۲۰:بازتاب از سقف به کمک بازتابنده ها ۱۲۹

شکل ‏۴‑۲۱:بازتاب به کمک فرم سقف۱۲۹

فصل ششم

شکل ‏۶‑۱:استفاده از خطوط منحنی و نرم. ۱۴۵

شکل ‏۶‑۲: کوه های اطراف سایت۱۴۵

شکل ‏۶‑۳: پارک جنگلی چیتگر. ۱۴۵

شکل ‏۶‑۴:فراز و فرود موجود در نت۱۴۶

شکل ‏۶‑۵:گیتار. ۱۴۶

شکل ‏۶‑۶:فرم شکسته شده ی گیتار به دو قسمت۱۴۷

شکل ‏۶‑۷:دید از سمت دریاچه چیتگر. ۱۴۷

شکل ‏۶‑۸:دید ازنمای رو به رو. ۱۴۷

شکل ‏۶‑۹:دریاچه چیتگر. ۱۴۸

شکل ‏۶‑۱۰:انعکاس در آب.. ۱۴۸

شکل ‏۶‑۱۱:انعکاس در آب و کامل شدن فرم. ۱۴۸

شکل ‏۶‑۱۲:پیانو. ۱۴۸

شکل ‏۶‑۱۳:فرم پلان. ۱۴۹

شکل ‏۶‑۱۴:استفاده از بام سبز. ۱۴۹

شکل ‏۶‑۱۵:فضای حرکتی مابین نمای دو پوسته. ۱۴۹

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی مجموعه کنسرت هال با رویکرد پایدار،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۵۱

حجم فایل:۳۱ مگابایت

سایر فایل های همراه:ندارد

قیمت قبل از تخفیف 55000 تومان

—————————————————————————————–

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن